Thành Lập, Thay Đổi Công Ty

Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp - Với bề dày truyền thống 15 năm kinh nghiệm tư vấn cho các Start-up tại Việt Nam LHD Law Firm là Luật sư uy tín trong việc cấp dịch vụ

Thành lập công ty: tư vấn về cấu trúc công ty, soạn tài liệu, đàm phán với các công ty và chính quyền địa phương và có được giấy phép và chấp thuận.

Thủ tục tư vấn sau khi cấp giấy phép: tư vấn về việc hoàn thiện các giấy phép, và phê duyệt cần thiết cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hợp đồng thương mại: soạn thảo, đàm phán và sửa đổi nhiều loại hợp đồng thương mại bao gồm thỏa thuận cho thuê, bán hàng và thỏa thuận phân phối, cơ quan thỏa thuận và hợp đồng dịch vụ.

Quản lý: tư vấn về hoạt động của Hội đồng quản trị của một công ty liên doanh hoặc vốn đầu tư hoàn toàn vốn nước ngoài, việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chủ chốt.

Nghiên cứu cẩn trọng: xem xét các văn bản và phát hành báo cáo thẩm định về tình trạng pháp lý và hoạt động của cả hai công ty trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể các dịch vụ tư vấn các vấn để liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp:

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp: công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;
  • Tư vấn các doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: thay đổi vốn góp, thay đổi thành viên, trụ sở, người đại diện; bổ sung ngành nghề, đính chính thông tin thành viên…
  • Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp;
  • Tư vấn các doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh: Giải thể, tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch;
  • Tư vấn hoạt động đơn vị sự nghiệp của doanh nghiệp: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lập văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản trị nội bộ doanh nghiệp:

Tư vấn bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng bộ máy quản lý, bộ máy nhân sự cho doanh nghiệp;

Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế hoạt động doanh nghiệp hoặc của từng bộ phận, vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp;

Tư vấn thể thức tiến hành cuộc họp và ra các quyết định của doanh nghiệp;

Tư vấn, soạn thảo và đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp

Tư vấn quản lý nhân sự, xây dựng hệ thống thang bảng lương cho doanh nghiệp, đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

  1. Thành Lập Công ty
  2. Thành Lập Doanh Nghiệp
  3. Tư vấn thành lập và thay đổi đăng ký kinh doanh
  4. Dịch vụ thành lập công ty và doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Trong suốt 15 năm Chúng tôi đã tư vấn và đăng ký kinh doanh, cũng như làm thủ tục thay đổi cho hơn 16800 lượt khách, tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, Vũng tàu ...vv Dịch vụ của Chúng tôi được đánh giá cao bởi Đoàn Luật sư và Tổ Chức uy tín như Legal500, HG.org tại Việt Nam. 

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng