Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động

  • 11/03/2021

Tư vấn tranh chấp lao động gọi 1900636383

Giải quyết tranh chấp lao độngtại Việt Nam, là một dịch vụ của LHD LAW FIRM, chúng tôi có các Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong tổ chức, hoạt động của Doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tranh chấp nội bộ, tranh chấp cổ đông.

 gọi 1900636383

 (i) Dịch vụ Luật sư Đại diện Pháp lý cho Doanh nghiệp trong và ngoài tố tụng trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh;

(ii) Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong tổ chức, hoạt động của Doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tranh chấp nội bộ, tranh chấp cổ đông…

(iii) Tư vấn pháp lý, nghiên cứu và phân tích tranh chấp về những lợi thế, bất lợi về pháp lý, nguy cơ và rủi ro, hoạch định chiến lược giải quyết, lộ trình và các biện pháp xử lý tranh chấp, áp dụng biện pháp cần thiết trước khi giải quyết tranh chấp;

(iv) Dịch vụ Luật sư Đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi Doanh nghiệp, tham gia tố tụng tại Toà án hoặc Trọng tài; đại diện trung gian hòa giải, tham gia đàm phán, hòa giải và dàn xếp các tranh chấp ngoài tố tụng đặc biệt các tranh chấp đầu tư, kinh doanh cần có sự quản lý chặt chẽ những tình huống phức tạp liên quan tới yêu cầu từ nhiều phía và tham gia của nhiều bên;

(v) Dịch vụ Luật sư Đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Toà án, phán quyết Trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(vi) Dịch vụ Luật sư Đại diện Thường xuyên và vụ việc; Luật sư tư vấn và thực hiện các yêu cầu hệ thống Pháp chế Doanh nghiệp;

LHD LAW FIRM

                                                                                                                       

Lawyer in business area and resolving disputes

(i) Legal representation lawyer for enterprises with or without litigation proceedings

(ii) Legal representation lawyer to arrange, negotiate, mediation, disputes resolution within the organization and activities of enterprises such as investing, trading, internal disputation, shareholder disputations.

(iii) Legal advice, research and analysis of disputes to find out legal advantages and disadvantages; threat and risk; planning strategy, roadmap and measures for settlement of disputes; apply a certain necessary measures before the settlement of disputes;

(iv) Providing service of representative Lawyers to protect interests of enterprises and participate in court or arbitration proceedings; representatives as mediator; participate in negotiations, mediation and settlement of disputes outside litigation, specially proceedings of investment business Disputes need strict management of complex situations related to requests from many objects and participation of many parties;

(v) Providing service of representative Lawyers did support or implementation of court decisions, arbitration decisions, as well as the State authorized agencies

(vi) Providing service of regular or ad-hook representative Lawyers; Consult Lawyers and implement requirements from legal System of enterprises

                                                                                                                          

LHD LAW FIRM

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng