Luật sư

Luật sư LHD

Team
Tô Hồng Đức
Luật sư sáng lập

Luật sư sáng lập 

► Nơi làm việc: Văn Phòng Hồ Chí Minh 

► Email: all@lhdfirm.com 

► Điện thoại: 02822612929 

Team
Tô Thị Thanh Thủy
Điều hành văn phòng Hồ Chí Minh

Luật sư Điều hành văn phòng Hồ Chí Minh

► Nơi làm việc: văn phòng Hồ Chí Minh 

► Email: thanhthuy@lhdfirm.com 

► Điện thoại: 02822612929

Team
Nguyễn Phương Khánh
Điều hành văn phòng Hà Nội

Luật sư Điều hành văn phòng Hà Nội

► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội 

► Email: phuongkhanh@lhdfirm.com

► Điện thoại: 02422612929

Team
Bùi Kim Chung
Kế Toán Trưởng

► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh

► Email: kimchung@lhdfirm.com

►Điện thoại: 02822612929  

Team
Trần Lê Mỹ Thịnh
Điều hành văn phòng Đà Nẵng

Luật sư Điều hành văn phòng Đà Nẵng

► Nơi làm việc: Văn phòng Đà Nẵng

► Email: zelda@lhdfirm.com 

► Điện thoại: 02366532929

Team
Trần Thúy Vi
Luật sư Thành Viên

► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh

► Email: vitran@lhdfirm.com 

► Điện thoại: 02822612929

Team
Nguyễn Hương Quỳnh Thảo
Luật sư thành viên

► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh

► Email: quynhthao@lhdfirm.com

►Điện thoại: 02822612929

 

Team
Bùi Thị Kim Thúy
Kế toán Trưởng

► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội

► Email: kimthuy@lhdfirm.com

►Điện thoại: 02422612929  

Team
Nguyễn Kim Na
Người đại diện SHCN

► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội

► Email: kimna@lhdfirm.com

►Điện thoại: 02422612929  

Team
Mai Liên
Luật sư thành viên

► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội

► Email: mailien@lhdfirm.com

►Điện thoại: 02422612929  

Team
Lê Thị Minh Thùy
Luật sư thành viên

► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh

► Email: minhthuy@lhdfirm.com

►Điện thoại: 02822612929