Luật Sư Tranh Tụng

LHD Law Firm cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng và luật sư bào chữa tại toà cho các cá nhân và công ty trong và ngoài nước theo yêu cầu từng vụ việc 

Hoạt động giải quyết tranh chấp của chúng tôi tại LHD Law Firm giúp khách hàng của chúng tôi những việc sau: Đàm phán, khởi kiện và đại diện pháp lý, trọng tài và các thủ tục tố tụng thay thế

Đàm phán: Xem xét các hợp đồng và tài liệu liên quan, tư vấn các phương án hành động khả thi và đàm phán với các bên liên quan trước khi bắt đầu các thủ tục pháp lý.

Tranh tụng và đại diện pháp lý: Đại diện cho khách hàng trước tòa án Việt Nam và các cơ quan chức năng khác của Việt Nam.

Trọng tài: Tư vấn lựa chọn trọng tài, soạn thảo điều khoản trọng tài và đại diện cho khách hàng công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Thủ tục tố tụng thay thế: Có thể áp dụng một số biện pháp thay thế để giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng