english
english

TRANH TỤNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  • 13/03/2020
TRANH TỤNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

TRANH TỤNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

TRANH TỤNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp có thể gây xáo trộn về mặt thương mại và cảm xúc cho các bên liên quan. Vai trò của chúng tôi là quyết định phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp nhất và cung cấp hướng dẫn rõ ràng và khách quan cho khách hàng của chúng tôi, để giúp họ giải quyết tranh chấp nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Điều này liên quan đến việc cân bằng các mục tiêu của họ chống lại rủi ro pháp lý, thương mại và uy tín.

Chúng tôi cung cấp đại diện ở tất cả các cấp tranh tụng xét xử và phúc thẩm. Chúng tôi cũng bao gồm nhiều tranh chấp, bao gồm tranh tụng tài chính ngân hàng, mất khả năng thanh toán và tái cấu trúc doanh nghiệp, phỉ báng, tranh chấp khách hàng tư nhân, tranh chấp xây dựng và tài sản và tranh chấp thương mại quốc tế. Nếu tuyến đường phù hợp là một diễn đàn phi tòa án, chúng tôi sẽ đại diện cho bạn trong các lĩnh vực trọng tài, xét xử và hòa giải. Chúng tôi tận dụng mạng lưới tại Việt Nam của mình để quản lý các tranh chấp phát sinh tại nhiều khu vực pháp lý trên toàn khu vực. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các tập đoàn địa phương và đa quốc gia, cũng như các cá nhân và gia đình có giá trị ròng cao.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng