Tranh Tụng &Amp; Giải Quyết Tranh Chấp Uy Tín

  • 28/04/2022

TRANH TỤNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

TRANH TỤNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp có thể gây xáo trộn về mặt thương mại và cảm xúc cho các bên liên quan. Vai trò của chúng tôi là quyết định phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp nhất và cung cấp hướng dẫn rõ ràng và khách quan cho khách hàng của chúng tôi, để giúp họ giải quyết tranh chấp nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Điều này liên quan đến việc cân bằng các mục tiêu của họ chống lại rủi ro pháp lý, thương mại và uy tín.

Trong xã hội ngày ngay, bất cứ mối quan hệ nào đều cũng có khả năng bị xâm phạm trong bất cứ ngành nghề hay lĩnh vực kinh doanh nào. Các tranh chấp xuất phát phần vì do hệ thống văn bản pháp luật chưa thật sự hoàn thiện, phần vì các thương nhân khi tham gia đầu tư chưa thật sư am hiểu pháp luật và do cả mặt trái của nền kinh tế thị trường. Hậu quả là làm cho quyền và lợi ịch hợp pháp của các chủ thể không được bảm đảm. Vì thế, những doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức đều phải tìm hiểu và có kiến thức về quyền lợi và nghĩa vụ của mình để hạn chế rủi ro tranh chấp có thể xảy ra. 

Các tranh chấp thường gặp là: 

Tranh chấp trong nội bộ công ty 
Tranh chấp hợp đồng kinh tế
Tranh chấp trong lập, quản lý, sử dụng. chuyển nhượng đất đai
Tranh chấp trong lao động
Tranh chấp dân sự: các hợp đồng dân sự, di chúc, thừa kế....