Giấy Phép Nhà Thầu

LHD Law Firm chuyên làm thủ tục xin Giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam (Khoản 8 Điều 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015), giấy phép nhà thầu cho doanh nghiệp nước ngoài, giấy phép nhà thầu hạng I, II, III ...

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng