Giấy Phép Thành Lập Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm

  • 03/07/2023

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm: Theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28-2-2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên...

Theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28-2-2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập.

Trung tâm GTVL được thành lập khi có đủ các điều kiện sau: Có địa điểm và trụ sở làm việc ổn định, đặt ở nơi thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của trung tâm; có trang thiết bị và các phương tiện phù hợp; có ít nhất 5 cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ. Những cán bộ này phải có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án. Ngoài ra, việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch trung tâm GTVL trên địa bàn của địa phương đã được phê duyệt.
Hồ sơ thành lập trung tâm GTVL bao gồm:
- Công văn của cơ quan đề nghị thành lập trung tâm (cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội) gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập.
- Đề án thành lập trung tâm với các nội dung: sự cần thiết, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và việc bảo đảm các điều kiện để thành lập và hoạt động của trung tâm, tính khả thi của đề án.
- Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để thành lập trung tâm.
Đối với trung tâm GTVL do các bộ, ngành, tổ chức chính trị đề nghị thành lập thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) nơi có cơ quan đề nghị tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm GTVL theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH.
Việc thành lập trung tâm GTVL thuộc tổ chức chính trị - xã hội do các cơ quan Trung ương, bộ, ngành quản lý do thủ trưởng các cơ quan đó quyết định, sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi trung tâm sẽ thành lập và hoạt động.
Người ra quyết định thành lập trung tâm GTVL có quyền ra quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của trung tâm.
Thời hạn để ra quyết định thành lập trung tâm GTVL là 15 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không quyết định thành lập trung tâm GTVL phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Sau khi thành lập, trung tâm GTVL được thực hiện các hoạt động nghiệp vụ sau:
- Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.
- Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
- Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.
- Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.
- Quý khách có nhu cầu thành lập trung tâm giới thiệu việc làm liên hệ chúng tôi
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng