TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Công ty Luật LHD (LHD Law Firm) chuyên Tư vấn hợp đồng, Tư vấn soạn thảo hợp đồng cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực kinh tế, đầu tư...Tham gia đàm phán hợp đồng, Giải quyết tranh chấp hợp đồng, Review và soạn thảo hợp đồng. 

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng