Tư Vấn Hợp Đồng

Công ty Luật LHD (LHD Law Firm) chuyên Tư vấn hợp đồng, Tư vấn soạn thảo hợp đồng cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực kinh tế, đầu tư...Tham gia đàm phán hợp đồng, Giải quyết tranh chấp hợp đồng, Review và soạn thảo hợp đồng, các dịch vụ của LHD Law Firm bao gồm: 

  • Tư vấn lựa chọn loại hình hợp đồng phù hợp với bản chất công việc, giao dịch. Có rất nhiều loại hợp đồng khác nhau như hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động, hợp đồng liên doanh, hợp đồng dịch vụ...
  • Tư vấn soạn thảo, điều chỉnh nội dung hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các bên.
  • Rà soát, phân tích các điều khoản trong hợp đồng, giải thích và đánh giá tác động của các điều khoản đối với khách hàng.
  • Hướng dẫn khách hàng các thủ tục ký kết, phê duyệt hợp đồng theo quy định.
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện hợp đồng, giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng khi khách hàng có nhu cầu.

 

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng