Tư Vấn Hợp Đồng | Luật Sư Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng

 • 15/05/2024

Tư vấn, soạn hợp đồng > dịch vụ được tư vấn bởi LHD Law Firm (Công ty Luật có ba văn phòng tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng) 

Tư vấn hợp đồng - LHD Law Firm

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 385 – Bộ luật Dân sự năm 2015) vì vậy để nắm rõ quy trình, nội dung, điều khoản bảo vệ cho bên soạn thảo người soạn thảo cần phải có nhiều kinh nghiệm

Tư vấn hợp đồng là một dịch vụ cao cấp của LHD Law Firm, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và review hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư. 

Để soạn thảo hợp đồng, bạn cần tuân thủ các bước cơ bản sau đây

 1. Xác định mục đích của hợp đồng: Trước khi bắt đầu soạn thảo hợp đồng, bạn cần xác định mục đích của hợp đồng đó. Bạn cần biết rõ những gì mình muốn đạt được từ hợp đồng, để từ đó đưa ra các điều khoản và điều kiện phù hợp.

 2. Thu thập thông tin cần thiết: Bạn cần thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng, bao gồm các thông tin về bên thứ nhất, bên thứ hai, giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, các điều kiện và cam kết của các bên liên quan.

 3. Đưa ra các điều khoản và điều kiện: Dựa trên thông tin bạn đã thu thập được, bạn cần đưa ra các điều khoản và điều kiện phù hợp trong hợp đồng. Các điều khoản và điều kiện này phải rõ ràng, chi tiết và đảm bảo tính minh bạch cho cả hai bên.

 4. Đưa ra các cam kết và quy định pháp lý: Bạn cần đưa ra các cam kết và quy định pháp lý để đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của hợp đồng. Điều này bao gồm các quy định về trách nhiệm, giải quyết tranh chấp, phạt tiền và chấm dứt hợp đồng.

 5. Kiểm tra và xác nhận: Trước khi ký hợp đồng, bạn cần kiểm tra kỹ các điều khoản và điều kiện đã đưa ra, đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Sau đó, hai bên cần xác nhận bằng việc ký vào hợp đồng.

Ngoài ra, để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của hợp đồng, bạn có thể sử dụng các mẫu hợp đồng chuẩn hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư chuyên nghiệp.

Liên hệ dịch vụ tư vấn hợp đồng, soạn thảo và review hợp đồng 

 1. 02822446739 (Hồ Chí Minh)
 2. 02422612929 (Hà Nội)
 3. 02366532929 (Đà Nẵng) 

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG - LHD LAW FIRM

1. Vì sao phải sử dụng tư vấn của các Luật sư chuyên về hợp đồng

Doanh nghiệp xảy ra tranh chấp nội bộ 

 • Xảy ra tranh chấp về  vấn đề vốn góp của các thành viên và cổ đông trong công ty như: 

Cổ đông, thành viên không thực hiện đúng cam kết về số cổ phần hoặc số vốn góp;

Cổ đông yêu cầu phải có quyền và lợi ích như những người đã góp đủ mặc dù không góp đủ số cổ phần, số vốn góp đã đăng ký;

 • Tranh chấp về phương thức góp và tài sản góp vốn như: 

Định giá tài sản không phù hợp với giá trị thực tế; 

Không thực hiện chuyển sở hữu tài sản góp vốn; 

 • Các thành viên, cổ đông không thỏa thuận trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản;
 • Tranh chấp xảy ra khi không đưa ra các quy định về thời hạn chuyển nhượng cổ phần, vốn góp và không quy định về tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng;
 • Tranh chấp về tư cách của các cổ đông, thành viên công ty;
 • Tranh chấp xảy ra khi không có sự công bằng trong các Quyết định hoặc Quyết định không hợp pháp;
 • Tranh chấp vì không chấp nhận quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên khi quyền lợi không được như mong muốn;
 • Tranh chấp về tiền lương,  ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, quy chế, nội quy,..

Doanh nghiệp tranh chấp với các đối tác 

 • Tranh chấp về hợp đồng, đầu tư, về việc thực hiện hợp đồng, vi phạm đến tiến độ thanh toán, cung cấp hàng hóa dịch vụ, vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại,…
 • Tranh chấp do thiếu hiểu biết trong vấn đề tra cứu, cập nhật các thông tin pháp lý, tài chính liên quan đến đối tác, bạn hàng,…

Doanh nghiệp gặp rủi ro khi thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục tại cơ quan quản lý nhà nước

 • Các thủ tục khi đăng ký, thay đổi hoặc cấp các loại phép về hoạt động của doanh nghiệp, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi khi vi phạm về hàng hóa, dịch vụ,…
 • Kê khai và nộp thuế, vi phạm pháp luật về thuế,…;
 • Các rủi ro xảy ra do thiếu hiểu biết về thủ tục, chính sách pháp luật, quy định pháp luật về doanh nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, đầu tư, bảo hiểm,…

2. Soạn thảo hợp đồng - Những vấn đề pháp lý cần lưu ý

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn hợp đồng và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
- Cử  (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán soạn hợp đồng;
- Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
- Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác của hợp đồng trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

# Thông tin xác định tư cách chủ thể của các bên

# Tên gọi của hợp đồng

# Chủ thể ký kết (ghi chi tiết thông tin soạn thảo hợp 

# Điều khoản định nghĩa

# Điều khoản giao nhận (hợp đồng mua bán)

# Chất lượng hàng hóa theo mẫu

# Cách thức giao hàng

# Điều khoản giá cả

# Điều khoản thanh toán trong hợp đồng

# Bất khả kháng

# Giải quyết tranh chấp 

# Luật áp dụng 

3. Tư vấn hợp đồng - LHD Law Firm [Luật sư 16 năm kinh nghiệm]

 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;- Tư vấn soạn thảo hợp đồng OEM
 • Tư vấn hợp đồng thuê nhà ở
 • Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh.... Và hàng trăm loại hợp đồng khác 

4. Dịch vụ tư vấn hợp đồng của LHD Law Firm

 1. Tư vấn các vấn đề về pháp lý trong mọi hoạt động của Doanh nghiệp
 2. Tư vấn vấn đề pháp lý về cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và các quy định nội bộ
 3. Tư vấn pháp lý các vấn đề về hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ của doanh nghiệp
 4. Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến pháp luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp
 5. Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ pháp lý về vấn đề đầu tư xây dựng, đất đai và bất động sản
 6. Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ pháp lý về vấn đề lao động, bảo hiểm, tiền lương và chính sách lao động
 7. Tư vấn, hỗ trợ  các dịch vụ đại diện về quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng, hàng nhái, hàng giả, chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
 8. Dịch vụ thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa doanh nghiệp với bên thứ ba theo quy định và đảm bảo không vi phạm các điều cấm của pháp luật
 9. Tham gia cuộc họp của doanh nghiệp tổ chức để đại diện đàm phán và giải quyết các vụ việc ở mức độ đơn giản ngoài tố tụng (Các vụ việc chưa đưa ra giải quyết tại tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trọng tài)
 10. Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép con,  chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty hoặc các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
 11. Đại diện doanh nghiệp làm việc với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, trọng tài, tòa án về các vấn đề về pháp luật của doanh nghiệp.

5. Các gói dịch vụ tư vấn hợp đồng tại LHD Law Firm

Dịch vụ tư vấn hợp đồng theo tháng

 • Tư vấn và hỗ trợ công ty thực hiện dịch vụ pháp lý về toàn bộ các vấn đề pháp lý trong hoạt động của công ty;
 • Tiến hành thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa doanh nghiệp với bên thứ ba theo quy định, cam kết không vi phạm điều cấm của pháp luật, dự liệu trước các vấn đề thường xảy ra tranh chấp để ứng phó;
 • Tham gia và đại diện tại các cuộc họp do doanh nghiệp tổ chức để đàm phán và giải quyết các vấn đề, vụ việc ở mức độ đơn giản ngoài tố tụng.

Các gói dịch vụ tư vấn gồm:

 • Gói 1: Dưới 10 yêu cầu tư vấn (trong 01 tháng). Luật sư sẽ làm việc trực tiếp tại địa điểm doanh nghiệp yêu cầu tối đa 02 buổi. 
 • Gói 2: Dưới 20 yêu cầu tư vấn (trong 01 tháng). Luật sư sẽ làm việc trực tiếp tại địa điểm doanh nghiệp yêu cầu tối đa 04 buổi
 • Gói 3: Trên 20 yêu cầu tư vấn (trong 01 tháng). Luật sư sẽ làm việc trực tiếp tại địa điểm doanh nghiệp yêu cầu tối đa 10 buổi

Dịch vụ tư vấn theo vụ việc cụ thể

 • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
 • Đại diện cho bên B làm việc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề pháp luật.

Gói dịch vụ: Tùy theo từng vụ việc cụ thể, LHD Law Firm sẽ báo giá cho doanh nghiệp hoặc sẽ đưa ra  các gói dịch vụ tương ứng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn theo giờ/văn bản

 • Tư vấn các vấn đề pháp luật theo giờ, tư vấn pháp luật các bằng văn bản theo yêu cầu đơn lẻ của doanh nghiệp.

Gói dịch vụ: Tuỳ theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp mà LHD Law Firm sẽ có các gói dịch vụ tương ứng.

KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN DÙNG

- Hơn 6800 khách hàng đã tin dùng dịch vụ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG của Chúng tôi

-----------------------

VÀI NÉT VỀ CÔNG TY LUẬT LHD (LHD LAW FIRM)

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 16 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV

Liên hệ dịch vụ soạn thảo hợp đồng, tư vấn hợp đồng, riew hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng 

 1. 02822446739 (Hồ Chí Minh)
 2. 02422612929 (Hà Nội)
 3. 02366532929 (Đà Nẵng) 
PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Trả lời:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015).

Trả lời:

Một số loại hợp đồng thông dụng

1. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

(Theo khoản 1 Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015)

2. Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. (Theo khoản 1 Điều 455 Bộ luật Dân sự 2015)

3. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. (Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015)

4. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. (Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015)

5. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. (Theo khoản 1 Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015)

Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê. (Theo Điều 483 Bộ luật Dân sự 2015)

6. Hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. (Theo Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015)

7. Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. (Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015)

8. Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. (Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015)

9. Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. (Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015)

10. Hợp đồng vận chuyển

10.1. Hợp đồng vận chuyển hành khách

Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. (Theo Điều 522 Bộ luật Dân sự 2015)

10.2. Hợp đồng vận chuyển tài sản

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển. (Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015)

11. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. (Theo Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015)

12. Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. (Theo Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015)

13. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. (Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015)

Trả lời:

Một số loại hợp đồng thông dụng

1. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

(Theo khoản 1 Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015)

2. Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. (Theo khoản 1 Điều 455 Bộ luật Dân sự 2015)

3. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. (Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015)

4. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. (Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015)

5. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. (Theo khoản 1 Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015)

Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê. (Theo Điều 483 Bộ luật Dân sự 2015)

6. Hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. (Theo Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015)

7. Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. (Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015)

8. Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. (Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015)

9. Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. (Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015)

10. Hợp đồng vận chuyển

10.1. Hợp đồng vận chuyển hành khách

Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. (Theo Điều 522 Bộ luật Dân sự 2015)

10.2. Hợp đồng vận chuyển tài sản

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển. (Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015)

11. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. (Theo Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015)

12. Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. (Theo Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015)

13. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. (Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015)

Trả lời:

Khi soạn thảo hợp đồng cần phải chuẩn chu các vấn đề sau: #1. Nội dung của hợp đồng, #2. Căn cứ pháp lý, #3. Định nghĩa và các cụm từ phải hiểu, #4. Thời hạn thực hiện, #5. Xử lý vi phạm, #6. Thẩm quyền ký kết ...vv

Xem thêm tại đây:

https://luathongduc.com/ky-nang-soan-thao-hop-dong-kinh-te-trong-thuong-mai 

Trả lời:

LUẬT SƯ TIÊU BIỂU VỀ SOẠN VÀ REVIEW HỢP ĐỒNG 

 1. Luật sư: Lê Thị Minh Thuỳ 
  Trình độ Thạc sĩ
 2. Bà Có hơn 20 năm tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp đồng và tố tụng 
 3. Ngôn ngữ: Tiếng anh và tiếng Việt 

→ Liên hệ dịch vụ soạn hợp đồng 

☆ Hồ Chí Minh 02822446739

☆ Hà Nội 02422612929

☆ Đà Nẵng 02366532929

☒ all@lhdfirm.com 
8 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Le van Truong
  23/11/2015

  Chúng tôi cần làm dịch vụ tư vấn soạn hợp đồng xin vui lòng báo giá giúp chúng tôi

 2. Visitor
  Le van Truong
  23/11/2015

  Chúng tôi cần làm dịch vụ tư vấn soạn hợp đồng xin vui lòng báo giá giúp chúng tôi

 3. Visitor
  Le van Truong
  23/11/2015

  Chúng tôi cần làm dịch vụ tư vấn soạn hợp đồng xin vui lòng báo giá giúp chúng tôi

 4. Visitor
  Le van Truong
  23/11/2015

  Chúng tôi cần làm dịch vụ tư vấn soạn hợp đồng xin vui lòng báo giá giúp chúng tôi

 5. Visitor
  Le van Truong
  23/11/2015

  Chúng tôi cần làm dịch vụ tư vấn soạn hợp đồng xin vui lòng báo giá giúp chúng tôi

 6. Visitor
  Le van Truong
  23/11/2015

  Chúng tôi cần làm dịch vụ tư vấn soạn hợp đồng xin vui lòng báo giá giúp chúng tôi

 7. Visitor
  Phạm thị hà
  04/08/2019

  Chúng tôi cần làm dịch vụ tư vấn soạn hợp đồng xin vui lòng báo giá giúp chúng tôi

 8. Visitor
  Mai anh
  04/05/2021

  chúng tôi cần làm dịch vụ tư vấn soạn thảo rà soát hợp đồng vui lòng báo giá giúp chúng tôi

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng