Giải Quyết Tranh Trấp Hợp Đồng Tại Đà Nẵng

 • 20/02/2023

Tư vấn đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn: 02366532929

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Đà Nẵng

Tranh chấp hợp đồng có thể xảy ra ở bất cứ doanh nghiệp nào và có thể gây ra những rủi ro về kinh tế. Đây là nỗi lo lắng của doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng thoả thuận với các đối tác. Vậy phải làm gì khi doanh nghiệp tranh chấp hợp đồng? Bài viết sau đây sẽ giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan giúp doanh nghiệp giải quyết tranh chấp hợp đồng dễ dàng hơn.

Bốn phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng hiện nay

Hiện nay có 4 phương thức chính giải quyết tranh chấp hợp đồng như sau

 1. Thương lượng để giải quyết tranh chấp hợp đồng: Đa số các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại đều được giải quyết bằng phương thức này và đây cũng là sự lựa chọn đầu tiên của các bên tranh chấp. Đồng thời, nhà nước cũng khuyến khích áp dụng phương thức thương lượng để giải quyết các vấn tranh chấp dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên.
 2. Hòa giải để giải quyết tranh chấp hợp đồng: Các bên tranh chấp sẽ thông qua một bên trung gian (trung tâm hòa giải hoặc Hòa giải viên) cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để thống nhất phương án giải quyết và các bên sẽ tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận.
 3. Trọng tài giải quyết tranh chấp hợp đồng: Nghĩa là các bên sẽ đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giải quyết tại Trọng tài. Trọng tài sẽ xem xét sự việc tranh chấp, sau đó đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.
 4. Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng: Phương thức này sẽ giải quyết tranh chấp này thông qua cơ quan tiến hành tố tụng.

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết khi xảy ra tranh chấp hợp đồng?

Tuỳ vào mỗi phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng sẽ có các cơ quan có thẩm quyền tương ứng như sau

 • Phương thức thương lượng: Các bên tranh chấp chủ động gặp gỡ trao đổi với nhau để đưa ra giải pháp giải quyết mâu thuẫn xung đột. Bên cạnh đó cũng có thể nhờ tới sự hỗ trợ của luật sư để được phân tích, đưa ra các cơ sở pháp lý và tư vấn pháp lý để các bên hiểu và ý thức quyền và trách nhiệm của mình, từ đó tìm hướng giải quyết cũng như dung hòa quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.
 • Phương thức hòa giải: Người trung gian hay còn gọi là hòa giải viên có thẩm quyền hòa giải;
 • Phương thức giải quyết bằng trọng tài: Thẩm quyền thuộc về hội đồng trọng tài;
 • Phương thức giải quyết bằng thủ tục tư pháp: Cơ quan có thẩm quyền hòa giải là Tòa án nhân dân

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua người trung gian (Hay hòa giải viên)

Hòa giải là phương thức đầu tiên xuất hiện và được sử dụng khi có tranh chấp hợp đồng. Hòa giải là việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đưa ra phương án giải quyết và các bên phải tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận. Khi giải quyết tranh chấp bằng phương thức này, có thể tiến hành theo một trong các cách thức hòa giải như sau:

 • Tự hòa giải: Đây là cách hoà giải mà các bên tranh chấp tự bàn bạc để thống nhất một phương án giải quyết mâu thuẫn mà không cần tới hòa giải viên (giống với phương thức thương lượng).
 • Hòa giải thông qua trung gian: Cách hoà giải này là các bên tranh chấp sẽ tiến hành hòa giải dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của bên thứ ba, đó là người trung gian hòa giải (hòa giải viên). Đó có thể là cá nhân, tổ chức hoặc Tòa án do các bên tranh chấp lựa chọn hoặc theo pháp luật quy định.
 • Hòa giải ngoài thủ tục tố tụng: Đây là cách hòa giải mà các bên tiến hành trước khi gửi đơn khởi kiện đến Tòa án hay trọng tài.
 • Hòa giải trong thủ tục tố tụng: Là cách hòa giải được tiến hành tại Tòa án, trọng tài để giải quyết tranh chấp theo đơn kiện của một bên (hòa giải nhờ vào sự trợ giúp của Tòa án hay trọng tài). Tòa án, trọng tài sẽ đưa ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên và có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên tranh chấp.

Như vậy, người trung gian chỉ xuất hiện khi các bên tranh chấp giải quyết theo cách thức hòa giải thông qua trung gian hoặc hòa giải trong thủ tục tố tụng.

Cá nhân được chọn làm người trung gian hòa giải (hòa giải viên) thường là người có uy tín, được sự tin tưởng của các bên và có kiến thức vững vàng về vấn đề đang bị mâu thuẫn cần giải quyết. Đối với vấn đề tranh chấp hợp đồng lao động thì hòa giải viên lao động sẽ là người có thẩm quyền giải hoà.

Hòa giải không phải để phân định ai đúng ai sai mà phải dựa trên cơ sở các bằng chứng và quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý để đưa ra phán quyết tương tự như trọng tài hay tòa án. Vì vậy, hòa giải viên không phải là người đưa ra các giải pháp mà chỉ hỗ trợ cho các bên thương lượng để tìm ra lợi ích chung, hướng đến giải pháp mà cả hai bên tranh chấp đều đồng ý và tuân thủ một cách tự nguyện.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Trọng tài

Theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp sau:

 • Các bên phát sinh tranh chấp từ hoạt động thương mại.
 • Các bên phát sinh tranh chấp, trong đó ít nhất một bên có diễn ra hoạt động thương mại.
 • Các tranh chấp khác mà pháp luật cho phép được giải quyết bằng Trọng tài.

Trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết một tranh chấp cụ thể nào đó khi có thỏa thuận trọng tài giữa các bên. Đó là sự nhất trí của các bên về việc đưa những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh ra giải quyết tại trọng tài. 

Các bên sẽ được quyền thỏa thuận để lựa chọn một Trọng tài phù hợp và chỉ định trọng tài viên để thành lập Hợp đồng (hoặc Ủy ban) để giải quyết tranh chấp. Khi đã có thỏa thuận trọng tài thì các bên chỉ được kiện tại trọng tài theo những thỏa thuận đã đưa ra mà thôi. Tòa án sẽ không giải quyết nếu các bên đã thỏa thuận trọng tài, trừ khi thỏa thuận trọng tài đó không thể thực hiện được.

Ở Việt Nam, phương thức trọng tài được tổ chức dưới hình thức các trung tâm trọng tài thường trực, trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và các trung tâm Trọng tài thành lập theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.

Trọng tài hoạt động dựa theo nguyên tắc xét xử một lần, phán quyết trọng tài có tính chung thẩm: nghĩa là các bên không thể kháng cáo trước Tòa án hoặc tổ chức nào khác. Các bên tranh chấp sẽ phải thi hành phán quyết trọng tài trong thời hạn ấn định nhưng trong một số trường hợp các bên có quyền yêu cầu Tòa án hủy phán quyết.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Tòa án nhân dân

Nếu các bên không thể tự thương lượng, hòa giải với nhau khi tranh chấp hợp đồng thì có thể giải quyết thông qua Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân là nơi có thẩm quyền giải quyết hầu hết các tranh chấp. 

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng của Tòa án gồm 4 bước

Bước 1: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng của tòa án theo vụ việc 

Theo bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định cụ thể thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án theo vụ việc từ Điều 26 đến Điều 34 như sau:

 • Tranh chấp hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 26;
 • Tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại quy định tại Điều 30;
 • Tranh chấp hợp đồng lao động quy định tại Điều 32.
Bước 2: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng của tòa án theo cấp xét xử

Theo luật tổ chức Tòa án nhân dân, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án được chia thành các cấp như sau:

 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Tòa án nhân dân cấp cao;
 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh (Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW): có thẩm quyền giải quyết đối với các tranh chấp được quy định tại Điều 37, 38 Bộ luật Tố tụng dân sự
 • Tòa án nhân dân cấp huyện (Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):  có thẩm quyền giải quyết đối với các tranh chấp quy định tại các Điều 35, 36 của Bộ luật tố tụng dân sự.
 • Tòa án quân sự.
Bước 3: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng của tòa án theo lãnh thổ 

Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp hợp đồng của Tòa án theo lãnh thổ bao gồm:

 • Tòa án tại nơi mà bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp hợp đồng về dân sự, lao động, thương mại theo quy định tại Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 • Các đương sự được quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết các tranh chấp về dân sự, thương mại,  kinh doanh, lao động theo quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 • Đối với đối tượng tranh chấp là bất động sản thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nơi có bất động sản.

Lưu ý: Đối với trường hợp vụ án dân sự đã được Tòa án thụ lý và đang được giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ thì Tòa án đó phải tiếp tục giải quyết mặc dù có sự thay đổi nơi cư trú, trụ sở hoặc địa chỉ giao dịch của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án

Bước 4: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng của tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn

Nguyên đơn được quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Bộ luật tố tụng dân sự:

Nếu không biết nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở của bị đơn thì có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc và có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản tiến hành giải quyết:

 • Nếu tranh chấp xuất phát từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh thực hiện giải quyết;
 • Nếu bị đơn không có nơi cư trú, nơi làm việc và trụ sở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc vụ án tranh chấp về việc cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mà mình cư trú, làm việc, có trụ sở tiến hành giải quyết;
 • Nếu tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra vụ việc tiến hành giải quyết;
 • Nếu tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại; trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động; các loại bảo hiểm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, thu nhập, tiền lương và các điều kiện lao động khác của người lao động thì người lao động có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc tiến hành giải quyết mâu thuẫn;
 • Nếu tranh chấp xảy ra từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian làm việc, cư trú tiến hành giải quyết mâu thuẫn;
 • Nếu tranh chấp xảy ra từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mà hợp đồng được thực hiện giải quyết mâu thuẫn;
 • Nếu các bị đơn cư trú, làm việc và có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án tại một trong những nơi mà các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết mâu thuẫn;
 • Nếu tranh xảy ra chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án tại một trong những nơi có các bất động sản giải quyết.

Khi đã xác định được đúng thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án có quyền nhận và xem xét đơn khởi kiện. Nếu đơn khởi kiện hợp lệ thì Tòa án thông báo cho nguyên đơn về việc nộp lệ phí và số tiền tạm ứng án phí. Sau khi nhận được biên lai thì Tòa án tiến hành thụ lý vụ án.

Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp theo trình tự và thủ tục tư pháp quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại công ty luật LHD tại Đà Nẵng

 • Tư vấn về các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn xác định các căn cứ giải quyết tranh chấp và cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp;
 • Tư vấn và đàm phán với các bên liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tổ chức thương lượng và hòa giải cho các bên tranh chấp, làm đại diện thương lượng, hòa giải;
 • Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ và cung cấp thông tin cần thiết;
 • Luật sư được ủy quyền sẽ đại diện gặp gỡ và trao đổi với cơ quan Trọng tài, Tòa án, cơ quan thi hành án nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất.

Công ty luật LHD chúng tôi luôn tự hào vì được nhiều doanh nghiệp lựa chọn đồng hành để giải quyết tranh chấp hợp đồng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng