Visa Và Giấy Phép Lao Động Việt Nam - Đăng Ký Ngay

 • 19/01/2024
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giấy tờ cần thiết để xin thẻ tạm trú hoặc visa làm việc tại Việt Nam là giấy phép lao động Việt Nam. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và Nghị định số 52/2020/ND-CP hiện đang điều chỉnh một cách hiệu quả vấn đề này.

AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XIN VISA LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM?

 • Người nộp đơn phải lớn hơn 18 tuổi.
 • Anh ta sẽ làm việc tại Việt Nam với vai trò quản lý hoặc điều hành hoặc với tư cách là một chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cần thiết cho vị trí đó.
 • Người nộp đơn phải có sức khỏe tốt và không có cáo buộc hình sự nào đang chờ xử lý hoặc trước đó đối với anh ta.
 • Người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn và kinh nghiệm để điền vào vị trí này.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc từ cấp điều hành trở lên.
 • Người nộp đơn được tuyển dụng bởi một công ty tại Việt Nam theo hợp đồng.
 • Nhà tuyển dụng có thể chứng minh rằng mặc dù quảng cáo vị trí cho người Việt Nam nhưng không thành công trong việc tìm kiếm ứng viên địa phương (tức là họ đăng thông báo tuyển dụng trên báo hoặc trang trực tuyến)

AI CẦN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM?

 • Người nộp đơn có thể làm việc theo Visa Doanh nghiệp Việt Nam nếu trong thời gian một năm, anh ta sẽ làm việc tại Việt Nam trong thời gian dưới ba tháng.
 • Người nộp đơn là thành viên của một công ty hợp danh hữu hạn có nhiều thành viên.
 • Ông là chủ sở hữu của một công ty TNHH một thành viên tại Việt Nam.
 • Người nộp đơn phục vụ trong hội đồng quản trị của một công ty cổ phần.
 • Ông là luật sư và được Bộ Tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề.
 • Người nộp đơn đã được thăng chức nội bộ.
 • Người nộp đơn đã có chứng nhận là tình nguyện viên tại Việt Nam từ cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế.
 • Người nộp đơn sẽ được tuyển dụng vào công việc bán hàng dịch vụ cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam.
 • các hoạt động bổ sung theo quy định của Bộ Lao động Việt Nam .

CÁC LOẠI THỊ THỰC LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

 • Visa DL cho khách du lịch
 • Visa HN hội nghị, hội nghị
 • Visa DT cho nhà đầu tư
 • Visa DN cho cá nhân làm việc với doanh nghiệp Việt Nam
 • Visa DH dành cho sinh viên và thực tập sinh
 • Visa NG1-NG4 cho mục đích ngoại giao
 • Visa LV1-LV2 dành cho cá nhân làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam
 • Visa LD cho người lao động nước ngoài

Người lao động có ý định ở lại và làm việc lâu dài tại Việt Nam sẽ cần có visa LD.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM?

Bước 1: Xin phép thuê người lao động nước ngoài

Quá trình xin giấy phép lao động bao gồm nhiều bước, bắt đầu từ việc người sử dụng lao động xin phép thuê lao động nước ngoài.

Người sử dụng lao động phải nộp đơn xin giấy phép lao động cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam ít nhất mười ba ngày làm việc trước ngày bắt đầu của người lao động.

Tuy nhiên, trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động, người sử dụng lao động trước tiên phải được sự cho phép của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân nơi họ cư trú hoặc kinh doanh. 

Quá trình phê duyệt này mất ít nhất 20 ngày, sau đó người sử dụng lao động có thể tiến hành xin giấy phép lao động.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động sẽ cần chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết được liệt kê dưới đây. 

Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đã chuẩn bị cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động và Xã hội tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến ​​làm việc hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov. vn ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến ​​người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc tại công ty.

Sau khi nộp tất cả các tài liệu cần thiết, người sử dụng lao động phải đợi từ ba đến năm ngày làm việc trước khi nhận được giấy phép lao động. 

GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ XIN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

 • Giấy chứng nhận sức khỏe, 
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ và kiểm tra lý lịch tư pháp (được cung cấp trong vòng 180 ngày);
 • Thư xác nhận từ người sử dụng lao động trước đây chứng thực kinh nghiệm làm việc;
 • Ảnh hộ chiếu và thị thực hợp lệ;
 • Văn bản ủy quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân địa phương cho phép công ty sử dụng lao động nước ngoài. Giấy chứng nhận này phải được yêu cầu ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến ​​tuyển dụng nhân viên nước ngoài của người sử dụng lao động;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người sử dụng lao động;
 • Hợp đồng lao động.

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ XỬ LÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Tổng thời gian xử lý các yêu cầu cấp giấy phép lao động là 20 ngày làm việc (sau khi có được tất cả các tài liệu cần thiết).

Yêu cầu thuê người nước ngoài thường sẽ được chấp thuận trong vòng 15 ngày và giấy phép lao động sẽ được cấp trong vòng 5 ngày làm việc.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu quá trình ít nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu làm việc dự kiến ​​của người nước ngoài.

Tỉnh hoặc thành phố nơi nộp đơn sẽ xác định chi phí xin visa làm việc tại Việt Nam.

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Giấy phép lao động có thời hạn tối đa hai năm theo Nghị định số 152/2020/ND-CP và có thể được gia hạn một lần thêm hai năm. Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục tuyển dụng lao động nước ngoài sau khi giấy phép lao động gia hạn hết hạn, họ phải hoàn tất quy trình tương tự để xin giấy phép lao động mới.

CHẤM DỨT GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giấy phép lao động có thể bị chấm dứt nếu:

 • Giấy phép lao động đã hết hạn.
 • Hợp đồng với nhân viên đã kết thúc.
 • Các điều khoản của thỏa thuận lao động mâu thuẫn với giấy phép lao động đã được cấp.
 • Các hợp đồng kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, nghiên cứu và công nghệ, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế đều đã hết hạn hoặc chấm dứt.
 • Việc chấm dứt hợp đồng lao động nước ngoài tại Việt Nam do người sử dụng lao động nước ngoài tuyên bố.
 • Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước được chỉ định cấp đã bị thu hồi.
 • Hoạt động của công ty, tập đoàn và đối tác tại Việt Nam đã kết thúc.

Trước khi rời Việt Nam, người nộp đơn phải hủy giấy phép lao động với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nếu chọn chuyển sang nước khác làm việc hoặc trở về nước. 

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày hết hạn làm việc, người lao động nước ngoài phải trả lại giấy phép cho người sử dụng lao động. Giấy phép và thư thông báo phải được người sử dụng lao động gửi đến văn phòng Sở Lao động khu vực.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng