Giấy Phép Nhà Thầu Nước Ngoài

 • 03/07/2023

Các nhà thầu sẽ đệ trình 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ copy tới cơ quan có thẩm quyền có thẩm quyền chấp nhận các giấy phép hợp đồng, mỗi bộ hồ sơ được chuẩn bị bằng tiếng Việt, các tài liệu nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt khi trình các cơ quan thẩm quyền, bao gồm:

Mục đích

Để quản lý hoạt động của Nhà thầu xây dựng nước ngoài tại Việt Nam

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 09
41 Khai thác, lọc và phân phối nước
42
43
711 Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê
741 Các hoạt động về luật pháp, kế toán, kiểm toán, tư vấn về thuế, nghiên cứu thị trường, tư vấn về quản lý và kinh doanh
74909
Nơi nộp hồ sơ
 1. Bộ Xây dựng (Dự án nhóm A và các Dự án khác thuộc địa bàn hai tỉnh trở lên);
 2. Sở Xây dựng cấp phép cho các Dự án nhóm B, C và các Dự án tại địa phương.
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 2.000.000 VND/giấy phép
Thời hạn: Mỗi giấy phép có hiệu lực trong toàn bộ thời gian thực hiện hợp đồng

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Các nhà thầu sẽ đệ trình 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ copy tới cơ quan có thẩm quyền có thẩm quyền chấp nhận các giấy phép hợp đồng, mỗi bộ hồ sơ được chuẩn bị bằng tiếng Việt, các tài liệu nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt khi trình các cơ quan thẩm quyền, bao gồm:

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài:

 1. Đơn xin cấp giấy phép thầu;
 2. Một bộ hồ sơ copy kết quả đấu thầu hoặc quyết định lựa chọn nhà thầu hoặc hợp đồng có giá trị pháp lý;
 3. Giấy phép thành lập copy và điều lệ của công ty (hoặc chứng chỉ đăng ký kinh doanh) và các chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;
 4. Báo cáo các hoạt động xây dựng được tiến hành giống với các công việc đã ký hợp đồng;
 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong vòng 3 năm gần nhất- trong trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu không bắt buộc phải áp dụng theo quy địnhcủa luật pháp Việt nam về đấu thầu.
 6. Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt nam hoặc bản cam kết giao cho nhà thầu Việt nam thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu).
 7. Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

Đối với người nước ngoài

 1. Đơn xin cấp giấy phép thầu.
 2. Một bộ hồ sơ copy kết quả đấu thầu hoặc quyết định lựa chọn nhà thầu hoặc hợp đồng có giá trị pháp lý.
 3. Bản sao Giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.
 4. Báo cáo năng lực thực hiện (tự công bố) cùng bản copy các hợp đồng đã thực hiện trong 3 năm gần đây.

Hồ sơ tham dự đệ trình trong 3 năm liên tiếp bởi cùng nhà thầu chỉ cần các tài liệu tại điểm 1, 2 và 6 đối với doanh nghiệp nước ngoài và điểm 1, 2 đối với người nước ngoài

Trình tự thủ tục
 1. Cơ quan quản lý nhà nước nhận được các tài liệu dự thầu (Bộ Xây dựng hoặc Sở xây dựng các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương) sẽ tổ chức đánh giá.
 2. Giấy chứng nhận sẽ được cấp phép trong vòng 20 ngày.
 3. Trong trường hợp không chấp thuận, lý do sẽ được giải thích rõ ràng.
Thời hạn trả lời hồ sơ 20 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra Sở Xây Dựng

Hình thức xử phạt vi phạm

Nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt nam vi phạm các quy định của luật pháp Việt nam tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý như sau:

 • Đình chỉ công việc đang thực hiện tại Việt nam.
 • Phạt hành chính.
 • Bị thu hồi giấy phép thầu, đình chỉ quyền tham gia nhận thầu tại Việt nam có thời hạn hoặc không có thời hạn hoặc bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Các văn bản luật liên quan
Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư của Bộ Tài chính số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 quy định chế độ thu, nộp và qun lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng
Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của Nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
Thông tin bổ sung

Mẫu hồ sơ dự thầu được cung cấp bởi Sở xây dựng quản lý dự án xây dựng hoặc nơi đặt trụ sở chính của liên doanh nước ngoài.

 Trân trọng cảm ơn quý khách

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng