Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể Tại Đà Nẵng

 • 06/10/2023

đăng ký hộ kinh doanh cá thể - lhd law firm

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

⭕ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI ĐÀ NẴNG 

Thành lập hộ kinh doanh cá thể theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

✅ CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

1. Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
3. Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
5. Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

✅ MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI ĐÀ NẴNG

1. Mẫu đơn điền theo hướng dẫn (*) 

2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
4. Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

mẫu đơn đăng ký hộ kinh doanh cá thể

🔸 CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI ĐÀ NẴNG

Bước 1: Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
Bước 2: Người nộp hồ sơ có thể nộp tại Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ công thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn) hoặc chọn thực hiện qua dịch vụ Bưu chính.
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Sau đó, trong cùng ngày, hồ sơ sẽ được chuyển đến phòng Tài chính – Kế hoạch để được xử lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Bước 4: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
Bước 5: Người dân nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Thông báo sửa đổi bộ sung hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

✅ NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 2. Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
 3. Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
 4. Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
 5. Đăng ký vốn vừa đủ để nhận được ưu đãi thuế 
 6. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sau khi có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể
 7. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 5g (bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT); Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.
 8. Treo bản hiệu đúng quy định luật quảng cáo ngoài trời
 9. Xin thêm giấy phép con hoặc vệ sinh an toàn thực phẩm đối với ngành nghề liên quan F&B 

✅ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI ĐÀ NẴNG CỦA LHD LAW FIRM

 1. Tìm tên phù hợp và tra cứu tên miễn phí (có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được)
 2. Tư vấn hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại quận huyện tại Đà Nẵng
 3. Nhận uỷ quyền đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể và mã số thuế tại Đà Nẵng
 4. Tư vấn các giấy phép con (nếu có) của hộ kinh doanh cá thể 
 5. Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng
 6. Chuyển hộ kinh doanh cá thể lên công ty khi khách hàng có nhu cầu mở rộng kinh doanh tại Đà Nẵng

❌ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI ĐÀ NẴNG 

☎  0905987929 / 02366532929

☖ Toà nhà Phương Đông, Tầng 3 số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Trân trọng 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng