Trình Tự Thủ Tục Để Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

 • 28/03/2023

Thủ tục để thành lập chi nhánh công ty mới nhất năm 2023 

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thành lập chi nhánh là con đường mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong năm 2023 với nhiều thay đổi của Luật Doanh Nghiệp 2020, các thủ tục đã bớt đi sự rờm rà vốn có nhưng cũng yêu cầu chủ doanh nghiệp phải làm thủ tục thông qua công ty thông tin quốc gia - LHD Law Firm tư vấn thủ tục Thành lập chi nhánh năm 2023 

Cần hiểu: Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc công ty có con dấu và tài khoản riêng, nhưng không có tư cách pháp nhân độc lập, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Đây là đơn vị phụ thuộc duy nhất được phép xuất hóa đơn đỏ và phải kê khai thuế giá trị gia tăng tương tự như công ty.

Các thủ tục thành lập chi nhánh thực hiện khá phức tạp, tốn thời gian và chi phí. Thấu hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp, LHD Law Firm với đội ngũ luật sư, chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hỗ trợ tư vấn tận tình, giúp doanh nghiệp mở thêm chi nhánh dễ dàng, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Cần đáp ứng những điều kiện nào để thành lập chi nhánh công ty?

Điều kiện về tư cách hoạt động chi nhánh

Muốn thành lập chi nhánh doanh nghiệp phải thành lập công ty trước. Khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty mới được thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh. Doanh nghiệp không thể thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh và thủ tục thành lập công ty cùng một lúc.

Điều kiện về việc đặt tên chi nhánh

 • Tên chi nhánh được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, các ký hiệu và chữ số. 
 • Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty + cụm từ “Chi nhánh”. 

Ví dụ: Công ty cổ phần LHD  thì tên chi nhánh là Chi nhánh công ty cổ phần LHD tại….

 • Tên chi nhánh cũng có thể được đăng ký bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Điều kiện đối với trụ sở chính của chi nhánh

 • Trụ sở chính của chi nhánh là địa điểm liên lạc của công ty tại Việt Nam, địa chỉ phải bao gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và email (nếu có).
 • Chi nhánh của doanh nghiệp có thể được đặt ở trong, ngoài nước. 
 • Có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh công ty tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Điều kiện liên quan đến các ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh

 • Các ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải liên quan với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi nhánh công ty chỉ được phép đăng ký các ngành, nghề mà công ty đã đăng ký.

Điều kiện với người đứng đầu chi nhánh công ty

 • Người đứng đầu của chi nhánh là cá nhân đáp ứng đầy đủ năng lực hành vi dân sự; 
 • Người đứng đầu chi nhánh có thể là thành viên công ty hoặc người khác.
 • Người đứng đầu chi nhánh không thuộc trường hợp đang bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế và doanh nghiệp quốc gia.

Lưu ý về việc lựa chọn loại hình hoạt động của chi nhánh

Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức hạch toán chi nhánh là độc lập hoặc phụ thuộc. 

Cả hai loại hình chi nhánh đều không có pháp nhân, nhưng được quyền phát sinh hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn VAT độc lập. Hai loại hình này đều phải đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm, phải hoạt động theo phân công và uỷ quyền của công ty. 

Tuy nhiên, khi thành lập chi nhánh mỗi loại hình lại có sự khác biệt liên quan đến báo cáo thuế cụ thể như sau:

Loại chi nhánh hạch toán độc lập

 • Chi nhánh chủ động xác định chi phí và thu nhập tính thuế.
 • Việc chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập không liên quan đến hiệu quả kinh doanh cũng như các chi nhánh khác của công ty.
 • Thực hiện đầy đủ việc hạch toán sổ sách và báo cáo tài chính.
 • Bộ phận kế toán của chi nhánh là mang tư cách là một đơn vị kế toán.

Loại chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 • Các số liệu, chứng từ doanh thu và chi phí đều được chuyển về công ty để hạch toán chung báo cáo tài chính vào cuối năm.
 • Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và kết hợp số liệu các chi nhánh cùng công ty, hoạt động của công ty để hạch toán.
 • Số liệu trong sổ sách của chi nhánh phụ thuộc là một phần của sổ sách của công ty.
 • Bộ phận kế toán của các chi nhánh là đơn vị kế toán của công ty.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty với từng loại hình công ty tương ứng

Tuỳ vào từng loại hình công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh tương ứng như sau:

Với loại hình công ty TNHH một thành viên:

 • Thông báo thành lập chi nhánh có chữ ký của người đại diện pháp luật công ty
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của người sở hữu
 • Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu cho chi nhánh mới thành lập
 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CCCD/ CMND/ hộ chiếu) của người đứng đầu.
 • Giấy tờ quyết định uỷ quyền cho công ty luật LHD
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh đối với một số ngành nghề pháp luật quy định khi được yêu cầu.

Với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Thông báo thành lập chi nhánh có chữ ký của người đại diện pháp luật công ty
 • Văn bản quyết định thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên công ty.
 • Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh mới thành lập
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh mới
 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CCCD/ CMND/ hộ chiếu) của người đứng đầu.
 • Giấy tờ quyết định uỷ quyền cho công ty luật LHD
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh đối với một số ngành nghề pháp luật quy định khi được yêu cầu.

Với loại hình công ty cổ phần:

 • Thông báo thành lập chi nhánh có chữ ký của người đại diện pháp luật công ty
 • Văn bản quyết định thành lập chi nhánh của Đại hội đồng cổ đông.
 • Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh mới thành lập
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh mới
 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CCCD/ CMND/ hộ chiếu) của người đứng đầu.
 • Giấy tờ quyết định uỷ quyền cho công ty luật LHD
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh đối với một số ngành nghề pháp luật quy định khi được yêu cầu.

Các thủ tục cần làm khi thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty bao gồm 6 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ điều kiện thành lập chi nhánh 

Chỉ thành lập chi nhánh khi đã thành lập xong công ty. Công ty cần chuẩn bị các điều kiện, tài liệu cần thiết để thành lập chi nhánh theo hướng dẫn của công ty luật LHD.

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty

Cần chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh như đã trình bày ở trên theo từng loại hình công ty gồm có:

 • Thông báo thành lập chi nhánh công ty được ký bởi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty đối với từng loại hình công ty cụ thể
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (không cần chuẩn bị đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên).
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh mới thành lập
 • Giấy chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh mới
 • Văn bản ủy quyền cho Công ty Luật LHD
 • Một số ngành nghề theo quy định pháp luật sẽ yêu cầu chuẩn bị bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty và lệ phí công bố thông tin

Công ty tiến hành nộp hồ sơ và lệ phí  tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Bước 4: Chờ nhận Giấy chứng nhận và công bố của cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và công bố thông tin của chi nhánh.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lý, cơ quan sẽ gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 5: Khắc dấu cho chi nhánh mới 

 • Sau khi chi nhánh đăng ký hoạt động thành công và nhận được giấy chứng nhận sẽ thực hiện khắc dấu cho chi nhánh mới.
 • Con dấu mới không nên để địa chỉ quận, mà chỉ chỉ để thông tin địa chỉ tỉnh để khi muốn thay đổi trụ sở chi nhánh sẽ không phải khắc lại con dấu mới.

Bước 6: Thủ tục sau thành lập chi nhánh công ty thành công

 • Chi nhánh mới phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài
 • Số tiền nộp là 1.000.000 đồng/năm
 • Chi nhánh thành lập trước ngày 01/07 hằng năm thì nộp đủ số tiền là: 1.000.000 đồng/năm. Chi nhánh thành lập sau ngày 01/07 hằng năm thì nộp 500.000 đồng/năm.
 • Thời hạn nộp: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
 • Làm biển và treo biển 
 • Chi nhánh phải treo biển tại trụ sở chi nhánh
 • Nội dung biển chi nhánh gồm: Tên cơ quan chủ quản (Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi cấp giấy chứng nhận hoạt động), tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở chi nhánh, số điện thoại hoặc email.
 • Mua chữ ký số điện tử
 • Chi nhánh phải mua chữ ký số điện tử để thực hiện việc nộp thuế điện tử.
 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, công ty phải gửi thông tin đăng ký hoạt động cho cơ quan thuế và hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chi nhánh đặt ở tỉnh/ thành phố khác. 
 • Chi nhánh cũng phải thực hiện khai thuế Giá trị gia tăng về các khoản thu chi theo định kỳ tháng, quý.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Những ưu - nhược điểm khi thành lập chi nhánh

 • Ưu điểm:
 •  Chi nhánh được hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, được có con dấu riêng và có thể ký hợp đồng kinh tế thay công ty mẹ.
 • Được kê khai nộp thuế riêng như một công ty độc lập nếu chi nhánh thuộc loại hình chi nhánh hạch toán độc lập. 
 • Chi nhánh được hoạt động độc lập giúp thuận tiện cho khách hàng, thay vì phải đến trụ sở chính thì họ chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để giao dịch. 
 • Các doanh nghiệp ngày càng phát triển, do đó việc thành lập chi nhánh là nhu cầu tất yếu.
 • Nhược điểm
 • Khi thành lập chi nhánh, công ty phải kê khai thuế độc lập cho chi nhánh. 
 • Đối với loại hình chi nhánh hạch toán độc lập phải lập báo cáo tài chính hoạt động của mình vào cuối năm. Hiện nay thị trường xuất hiện hình thức địa điểm kinh doanh, hình thức này không cần phải kê khai thuế hàng quý, hàng năm. Do đó, bạn có thể lựa chọn việc thành lập địa điểm kinh doanh thay cho việc thành lập chi nhánh hạch toán độc lập để giảm bớt những thủ tục rườm rà.

Chi nhánh công ty phải nộp các loại thuế nào?

Nộp thuế môn bài

Chi nhánh nếu được thành lập cùng năm với thành lập công ty năm 2022 thì chi nhánh được miễn thuế môn bài năm 2022 như công ty. (Áp dụng theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

 • Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Chi nhánh thực hiện kê khai và nộp thuế tại cơ quan quản lý của chi nhánh.
 • Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
 • Chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính: Nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế của trụ sở chính.
 • Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính: Nộp tờ khai và tiền thuế tại chi nhánh.

Nộp thuế Giá trị gia tăng

 • Thực hiện kê khai và nộp thuế tại chi nhánh nếu: Loại hình chi nhánh là hạch toán độc lập và chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính.
 • Thực hiện kê khai và nộp thuế tại trụ sở chính nếu: Loại hình chi nhánh là hạch toán phụ thuộc, không phát sinh doanh thu hoặc cùng tỉnh với trụ sở chính.

Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp

 • Chi nhánh hạch toán độc lập: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp tại chi nhánh.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Không phải nộp, trụ sở chính sẽ nộp hồ sơ khai thuế cho cả phần thu nhập của chi nhánh.

Những câu hỏi thường gặp về việc thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp bao gồm cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp và đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh được phép hoạt động kinh doanh nhưng không có tư cách pháp nhân độc lập. 

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh 

Theo thông tư số 47/2019/TT-BTC, các lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh gồm: 

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: 100.000 đồng 
 • Nộp hồ sơ qua mạng điện tử: miễn lệ phí
 • Công bố thông tin chi nhánh: 100.000 đồng.

Chi nhánh thành lập cùng tỉnh/ thành phố có điểm gì khác so với chi nhánh thành lập khác tỉnh/ thành phố với công ty?

 • Chi nhánh thành lập cùng tỉnh/ thành phố với công ty: cơ quan quản lý thuế tại công ty mẹ.
 • Chi nhánh thành lập khác tỉnh/ thành phố với công ty: cơ quan quản lý thuế tại chi nhánh.

Trên đây là những thông tin cần thiết về việc thành lập chi nhánh công ty. Hy vọng những chia sẻ trên hữu ích với quý khách hàng, Và nếu Quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí, vui lòng liên hệ công ty LHD  để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Liên hệ thành lập Chi nhánh 

💯 Sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh vui lòng liên hệ với chúng tôi nhận BÁO GIÁ tốt nhất...

☑ Hồ Chí Minh: 02822446739 
☑ Hà Nội: 02822612929 
☑ Đà Nẵng 02366532929
☒ Email: all@lhdfirm.com 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng