Thành Lập Công Ty Khoa Học Công Nghệ Tại Hà Nội

  • 21/05/2024

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI HÀ NỘI

  1. Liên hệ để nhận tư vấn chi tiết và báo phí tại email: hanoi@lhdfirm.com,
  2. Hotline: 02462604011 hoặc 02422612929

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó. Sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là những sản phầm hữu hình hoặc vô hình, do tính đặc biệt của sản phẩm trong lĩnh vực kinh doanh này nên việc đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ có những sự khác biệt và những điều kiện riêng tất yếu.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp

  • Có năng lực tạo ra kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực tạo ra kết quả khoa học và công nghệ được thể hiện ở việc doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, tạo ra kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận.
  • Có năng lực ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được thể hiện ở việc doanh nghiệp đảm bảo được các điều kiện cần thiết (quy định tại mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP) để triển khai ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.
  • Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên: có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.
  • Việc xác định tỷ lệ doanh thu để cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: doanh nghiệp tự kê khai trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (có thể kê khai theo kết quả kinh doanh của quý hoặc năm) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin. Cơ quan quản lý căn cứ vào báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hàng năm để thực hiện việc quản lý, rà soát, bảo đảm doanh nghiệp duy trì được điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: không cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu

Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo mẫu);

Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau:

Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;

Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng;

Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo mẫu .

Quy trình tạo ra và ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, những ưu điểm và khả năng phát triển của sản phẩm

Chứng minh được có năng lực ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định để triển khai ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ

Tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp ban hành áp dụng cho sản phẩm khoa học và công nghệ

Văn bản chứng minh doanh nghiệp có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu (đối với doanh nghiệp hoạt động từ đủ 5 năm).

- Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

+ Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP;

+ Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

- Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Công việc LHD Law Firm thực hiện

Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo các hồ sơ cần thiết và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu kèm theo để tiến hành thủ tục công nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ  theo quy định của pháp luật đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng