Tổng Cục Thuế: Rà Soát Hồ Sơ Thực Hiện Nghĩa Vụ Tài Chính Về Đất Đai

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng cục Thuế: Rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (Ảnh minh họa)

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn 4154 / TCT-KTNB ngày 14/10/2019, Công văn 404 / TCT-KTNB ngày 18/02/2021 của Tổng cục Thuế.

– Chỉ đạo bộ phận chuyên môn của cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường đối chiếu thông tin trên hồ sơ địa chính của người nộp thuế; thông tin, tài liệu bổ sung để đảm bảo thông tin giữa hai đơn vị là thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đủ cơ sở pháp lý.

Trong quá trình phối hợp, nếu có vướng mắc, Cục Thuế cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan Thuế cũng như các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, … trong từng trường hợp cụ thể. . giai đoạn của quy trình xác định vị trí đất, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bảng giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp cụ thể đối với hình thức giao đất. do Nhà nước không thông qua đấu giá làm căn cứ để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của người nộp thuế.

– Trường hợp kiểm tra, rà soát kịp thời, phát hiện hồ sơ vi phạm, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

– Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Tổng cục Thuế để có hướng xử lý kịp thời.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng