Hướng Dẫn Xây Dựng Quy Hoạch Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng Ở Địa Phương

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương (Ảnh minh họa)

Ngày 18/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1266 / QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Chiến lược 1266);

Ngày 17/9/2020, Bộ Xây dựng có Công văn 4516 / BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Chiến lược 1266.

Riêng đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng của địa phương, Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung sau:

Về hình thức:

Tùy theo đặc điểm cụ thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể lựa chọn một trong các hình thức xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng của địa phương: kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng. Quy hoạch, kế hoạch, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng của địa phương có thể được lập và phê duyệt riêng hoặc lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch khác của địa phương.

– Về nội dung:

Các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng của địa phương được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Chiến lược 1266, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội. xã hội địa phương, nội dung chính gồm: Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội, nguồn lực phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, dự báo mô hình phát triển thị trường vật liệu xây dựng của địa phương và khu vực, quan điểm, mục tiêu phát triển , các giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phối hợp với Bộ Xây dựng để giải quyết. /.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN