Thời Gian Bảo Hành Công Trình Xây Dựng

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thời gian bảo hành hạng mục, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính từ thời điểm chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định và được quy định như sau:

(1) Không dưới 24 tháng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước không phải là vốn đầu tư công;

(2) Không dưới 12 tháng đối với công trình còn lại sử dụng vốn đầu tư công, vốn nước ngoài đầu tư công;

(3) Thời gian bảo hành đối với các công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo thời hạn tại điểm (1) và (2) nêu trên để áp dụng.

Ghi chú:

– Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể thỏa thuận với nhà thầu thời hạn bảo hành riêng cho một hoặc một số hạng mục công trình hoặc gói thầu xây lắp thiết bị ngoài thời hạn quy định. Thời gian bảo hành chung cho các công trình theo quy định trên.

– Đối với những hạng mục công trình có khiếm khuyết về chất lượng, sự cố trong quá trình thi công đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn. trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công trước khi nghiệm thu.

Trong thời gian bảo hành công trình, khi phát hiện công trình bị hư hỏng, khiếm khuyết thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình. công trình xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện việc bảo hành.

Khi kết thúc thời hạn bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng và đơn vị cung cấp thiết bị phải lập biên bản hoàn thành công việc bảo hành gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận việc hoàn thành bảo hành công trình cho nhà thầu bằng văn bản và hoàn trả tiền bảo hành (hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương) cho nhà thầu. nhà thầu trong trường hợp kết quả kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình, bên cung cấp thiết bị đạt yêu cầu;

Chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tham gia xác nhận việc hoàn thành bảo hành công trình cho nhà thầu xây dựng và đơn vị cung cấp thiết bị theo yêu cầu của chủ sở hữu. riêng.

Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị xây dựng và các nhà thầu khác có liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng của bộ phận. công việc do tôi thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng