Quy Định Về Giá Xây Dựng Công Trình Và Suất Vốn Đầu Tư Xây Dựng

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định về giá xây dựng công trình và suất vốn đầu tư xây dựng

– Đơn giá xây dựng chi tiết được xác định cho các công trình xây dựng.

Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công và các yếu tố giá thành. các yêu cầu cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường của khu vực xây dựng công trình tại thời điểm xác định và các quy định khác có liên quan hoặc theo đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc giá tương tự. trong các công trình đã hoàn thành.

– Giá xây dựng tổng hợp được xác định theo nhóm, loại công trình, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình.

Giá xây dựng tổng hợp của công trình được xác định trên cơ sở tổng hợp các đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn giá tính toán của nhóm công tác, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình theo giá công bố của công trình. cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc giá tương tự đối với công việc đã thực hiện.

Đơn giá đầu tư xây dựng

– Đơn giá đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết cho một đơn vị tính theo diện tích, khối lượng, chiều dài hoặc công suất, khả năng phục vụ của công trình theo thiết kế, là cơ sở để xác định sơ bộ. tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng.

– Đơn giá đầu tư xây dựng công trình bao gồm: giá thành xây dựng công trình; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; một số khoản mục chi phí khác và thuế giá trị gia tăng đối với các khoản chi phí trên. Đơn giá đầu tư xây dựng không bao gồm chi phí dự phòng và chi phí thực hiện một số công việc theo yêu cầu cụ thể của dự án, công trình.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng