english
english

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với công ty nước ngoài

  • 15/01/2020
Các doanh nghiệp nước ngoài khi điều chỉnh các dự án đầu tư thì phải làm các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 

 Các doanh nghiệp nước ngoài khi điều chỉnh các dự án đầu tư thì phải làm các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 

Theo quy định của pháp luật, khi các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi về mục tiêu thực hiện, địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, vốn và thời gian thực hiện những dự án của mình thì đều phải đến những cơ quan có thẩm quyền để thay đổi.

 

Sau đây là toàn bộ giấy tờ cần chuẩn bị để làm hồ sơ xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Các doanh nghiệp cần tìmhiểu kỹ tránh những sai sót để có thể rút ngắn đucợ thời gian và quá trình đăng ký thay đổi.

 

- Bạn cần chuẩn bị đơn xin thay đổi (điều chỉnh) giấy chứng nhận đầu tư. Đơn này phải thcu75 hiện theo mẫu đã ban hành.

 

- Phải có quyết định của chủ doanh nghiệp hoặc những bên có liên quan (trong trường hợp doanh nghiệp liên doanh hoăc hợp tác với bên khác) về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần hoàn tất những thủ tục và hồ sơ sau đây:

 

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi đổi về mục tiêu thực hiện, địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, vốn và thời gian thực hiện những dự án thì thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn được quy định rõ tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

 

 

Nếu doanh nghiệp muốn bổ sung chứ không có sự thay đổi thì tùy vào trường hợp muốn bổ sung mà đem theo những lài liệu khác nhau.

 

Đây là một số trường hợp thông dụng:

 

1. Khi mở thêm chi nhánh sản xuất: thì phải chuẩn bị bản giải trình chi tiết về quy mô hoạt động, vốn đầu tư và những vấn đề khác có liên quan.

 

Phải có giấy phép của UBND tỉnh cho phép hoạt động trên địa bàn.

 

2. Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:

 

- Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ...

 

- Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.

 

- Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.

 

Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp.

 

>> Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 

>>Thủ tục đầu tư vào Việt Nam

 

>>Những điều cần biết về đăng ký logo thương hiệu cho doanh nghiệp

3. Trường hợp doanh nghiệp muốn cơ cấu lại vốn đầu tư, cần chuẩn bị những hồ sơ sau: Phải giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung.

 

Đưa ra các điều kiện tài chính cụ thểđối với việc cơ cấu lại vốn đầu tư và phải có giấy tờ đảm bảo các điều kiện tài chính trên.

 

Trường hợp có các máy móc thiết bị thì phải liệt kê đầy đủ.

 

4. Các trường hợp thay đổi bổ sung khác thì có thể tham khảo trong nghị định của Chính phủ để thực hiện theo hướng dẫn cụ thể.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng