english
english

THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

  • 16/08/2018
Thành lập công ty tại Việt Nam đòi hỏi phải có chứng nhận đầu tư của sở kế hoạch đầu tư hoặc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tại Việt Nam.

Thành lập công ty tại Việt Nam đòi hỏi phải có chứng nhận đầu tư của sở kế hoạch đầu tư hoặc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tại Việt Nam.

Vấn đề này tùy thuộc vào vị trí của công ty, cơ quan cấp phép có thể là Tỉnh ủy nhân dân (đối với công ty nằm ngoài khu công nghiệp chế biến, xuất khẩu) hoặc các tỉnh xuất khẩu Quản lý khu chế công nghiệp và Cơ quan (đối với các công ty nằm trong khu công nghiệp chế biến, xuất khẩu).

LHD muốn làm rõ rằng các thủ tục để thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thông thường phải mất một thời gian khá dài so với các nước khác trong khu vực.

Từ Kinh nghiệm thực tế của LHD trong hơn 10 năm tư vấn cho thấy mặc dù tổng thời gian thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định trong Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005 chỉ là 20 - 45 ngày, quá trình thực tế có thể mất một thời gian dài hơn do đó các cơ quan có thẩm quyền phải tham khảo ý kiến ​​cơ quan liên quan khác đánh giá dự án đầu tư.

Theo pháp luật Việt Nam về đầu tư, kết hợp với một công ty có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là "Nhà đầu tư"), bạn được yêu cầu phải đề xuất một dự án đầu tư ban đầu để có được giấy chứng nhận đầu tư

Các cơ quan cấp phép có liên quan tổ chức thẩm định tính hợp pháp và tính khả thi của dự án đầu tư đó để xác định về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở sau đây:

1. khuôn khổ pháp lý bao gồm các cam kết WTO của Việt Nam, Luật Đầu tư Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam, quy định áp dụng đối với các ngành công nghiệp cụ thể cũng như kế hoạch phát triển kinh tế tổng thể của thành phố hoặc tỉnh mà FIC phải đăng ký trụ sở chính.

2. Khả năng tài chính, vốn đầu tư của bạn để đưa vào các dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ việc thực hiện các dự án đầu tư đó tại Việt Nam.

3. Trụ sở chính của nhà đầu tư nên phù hợp với quy hoạch tổng thể của thành phố.

 Tư vấn đầu tư nước ngoài

(Tư vấn đầu tư nước ngoài)

Lộ trình cho sự kết hợp của nhà đầu tư có thể được mô tả trong các bước sau đây: 

1. Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin, tài liệu từ bạn cần thiết. Sau khi nhận được thông tin, tài liệu từ bạn cần, chúng tôi có trách nhiệm dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ đề nghị dưới các hình thức tiêu chuẩn.

Các hồ sơ dự thảo ban đầu sẽ được gửi đến cho bạn ý kiến ​​của bạn. Sau đó, sau khi cập nhật hồ sơ ứng dụng dựa trên ý kiến ​​của bạn, chúng ta sẽ có được những ý kiến ​​sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ đề nghị được hoàn chỉnh để bạn có thể ký tên và đóng dấu. Chúng tôi dự đoán rằng điều này phép

2. Tiến hành nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi phải nộp hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền.

Nó sẽ mất khoảng 45 ngày, kể từ hoạt động nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan cấp phép địa phương cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong một số trường hợp quá trình này có thể kéo dài hơn vì nó cần có thời gian để tham khảo ý kiến ​​các Bộ liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, việc này phụ thuộc vào các dự án và yêu cầu của nhà đầu tư. 

3. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, chúng ta sẽ hoàn thành thủ tục cấp giấy phép mới như xuất bản các công ty mới trong Tin tức giấy, lấy con dấu và đăng ký mã số thuế.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng