Công Ty Nước Ngoài Thành Lập Công Ty Con Tại Việt Nam

  • 07/09/2023

Khám phá thủ tục thành lập công ty con của người nước ngoài tại Việt Nam thông qua hình thức mua cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty TNHH tại Việt Nam hoặc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại việt nam →

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Công ty nước ngoài thành lập công ty con tại việt nam là hình thức đầu tư của công ty nước ngoài vào việt nam bằng cách mua lại trên 51% công ty vốn Việt Nam hoặc đầu tư thành lập mới 100% vốn từ công ty nước ngoài vào Việt Nam.

Khi bạn có kế hoạch Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Năm theo Luật mới 2019 nhà đầu tư nên tìm hiểu ►► Hầu hết các bài viết về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tập trung vào các công ty có quy mô vừa và lớn. Tuy nhiên, nếu bạn có kế hoạch bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ với 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam, có một số khía cạnh bổ sung bạn cần chú ý.

Cơ cấu của một doanh nghiệp nhỏ 100 vốn nước ngoài ở Việt Nam là gì?

→ Để bắt đầu, có hai loại Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam:
#Thành viên đơn TNHH 1 TV (Một thành viên)
# Nhiều thành viên TNHH 2 Thành viên trở lên (2-50 Thành viên)
Khi mở một doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam, hãy xem xét Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Điều này có nghĩa là công ty của bạn chỉ có 01 người sáng lập. Đồng thời, chủ sở hữu của LLC(TNHH) này chỉ chịu trách nhiệm trong vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu bạn là chủ sở hữu của một Thành viên LLC, bạn có quyền quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh.
Loại thực thể pháp lý này phù hợp với một số lĩnh vực kinh doanh, tuy nhiên bạn phải kiểm tra xem nó hoàn toàn hoặc một phần mở cho đầu tư nước ngoài. Bằng cách chọn một ngành nghề kinh doanh mở 100% sở hữu nước ngoài, bạn đáp ứng các tiêu chí và không có trở ngại nào trong việc mở một doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam với tư cách là một Thành viên LLC. Tuy nhiên, trong trường hợp quyền sở hữu nước ngoài bị hạn chế - như trong lĩnh vực du lịch - bạn phải thiết lập ít nhất hai thành viên LLC.
Lưu ý rằng không cần phải phân công bất kỳ vị trí công ty cụ thể nào. Trong khi thành lập một công ty nhỏ, bổ nhiệm 1 giám đốc cũng có thể là người sáng lập. Nếu điều đó xảy ra rằng người sáng lập không phải là cư dân, thì hãy nhớ rằng bạn cũng phải có một giám đốc thường trú.

#Tuân thủ thuế công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bạn có thể trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc các tài sản khác. Một lợi ích tuyệt vời cho bạn nằm khi nộp thuế. Một thành viên LLC tại Việt Nam không cần phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho các khoản thanh toán cổ tức.
Lưu ý rằng các nhà đầu tư cá nhân thu nhập và cổ tức khác từ các liên doanh kinh doanh khác nhau được đánh thuế riêng và trên cơ sở giao dịch.
Yêu cầu vốn tối thiểu tại Việt Nam cho doanh nghiệp nhỏ
Hiện tại không có yêu cầu vốn tối thiểu được thiết lập. Tuy nhiên, nếu không có yêu cầu, đầu tư nên cao như thế nào? Vốn kế hoạch của bạn phải tính đến chi phí và doanh thu dự kiến.
Điều này có nghĩa là nếu chi phí của công ty bạn thấp, vốn không phải cao. Chẳng hạn, nếu bạn dự định mở một công ty dịch vụ nhỏ có trụ sở tại Việt Nam, bạn thậm chí có thể có số vốn thấp tới 3.000 đô la Mỹ.
Mặc dù, việc thành lập một công ty thương mại hoặc sản xuất ở phạm vi này là khó khăn. Vốn thấp, tuy nhiên chi phí trong các ngành này cao.
Gia công phần mềm Hoạt động kinh doanh không cốt lõi
Doanh nghiệp nhỏ thường không có số tiền doanh thu hoặc giao dịch để chứng minh chi phí thuê người toàn thời gian cho nhiều quy trình kinh doanh không cốt lõi. Xem xét gia công cho:
Biên chế & lập hóa đơn
Bán hàng và tiếp thị
Tài chính kế toán
Dịch vụ IT
Tất cả những điều trên là những dịch vụ quan trọng khi điều hành một doanh nghiệp. Trở thành một gia công ngân sách thấp hơn sẽ giúp bạn vượt qua sự cần thiết phải tự mình thuê tất cả các vị trí này. Đó là giá cả phải chăng và hữu ích cộng với sẽ giúp bạn tiết kiệm những rắc rối của tuyển dụng và quá trình đào tạo nhân viên. Ngoài ra, không có bảo trì sản phẩm trong nhà và nâng cấp mới nhất về các chương trình kế toán.

# LỰA CHỌN LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ NÀO PHÙ HỢP ? 

Công ty công ty vốn nước ngoài gồm những loại hình hoạt động nào ?  
#Công ty TNHH 100 vốn đầu tư nước ngoài
Chương III, Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
c) Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.
2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.
Mục I2, Chương III, Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
#Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài
Chương V, Điều 110. Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015)
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2015  này.
2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
Các loại giấy phép nào cần phải xin khi thành lập công ty vốn nước ngoài
Các giấy phép phải xin đối với Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
- Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tách giấy) (ERC)
- Giấy phép kinh doanh (Business License)
Riêng đối với Giấy phép kinh doanh LHD Law Firm xin hướng dẫn các hồ sơ cơ bản gồm có:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Business License)
Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động cảu doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:
2.1. Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
2.2. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM,bao  gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM;
b) Bản giải trình việc đáp ứng các đều kiện kinh doanh. Nội dung của Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn này;
c) Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám định thương mại…
2.3. Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, ngoài hồ sơ nêu tại mục 1, 2 ở trên, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.
Lưu ý
- Giấy chứng nhận đầu tư do Phòng Đầu tư Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh thẩm định và cấp
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng doanh nghiệp trong nước Sở kế hoạch đầu tư thẩm định và cấp
- Giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương Cấp

# HỒ SƠ YÊU CẦU THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100 VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GỒM NHỮNG GÌ ? 

⦁ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC 
a. Giấy phép kinh doanh công ty mẹ (hợp thức hóa lãnh sự)
b. Điều lệ công ty mẹ (hợp thức hóa lãnh sự)
c. Báo cáo kiểm toán có lợi nhuận hoặc chứng minh số dư tài khoản ngân hàng (BẰNG HOẶC NHIỀU HƠN) số tiền đầu tư vào Công ty tại Việt Nam. 
d. Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật tại Việt Nam
e. Hợp đồng thuê/ mượn trụ sở tại Việt Nam.
⦁ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ LÀ CÁ NHÂN
a. Hộ chiếu nhà đầu tư sao y bản chính
b. Chứng minh số dư tài khoản ngân hàng (BẰNG HOẶC NHIỀU HƠN) số tiền đầu tư vào Việt Nam.
c. Hợp đồng thuê/mượn trụ sở tại Việt Nam.
# THỜI GIAN CẤP PHÉP CÔNG TY CÓ 100 VỐN NƯỚC NGOÀI
Thời gian cấp phép chia làm hai loại
i. Chỉ làm xuất nhập khẩu (không có yêu cầu đặc biệt) thời gian cấp phép 30 ngày làm việc.
ii. Làm cả xuất nhập khẩu và thương mại (phân phối bán buôn, bán lẻ) thời gian dài hơn 60 ngày làm việc.
# CÁC LOẠI GIẤY PHÉP ĐƯỢC CẤP CHO CÔNG TY CÓ 100 VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
i. Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
ii. Chứng nhận đầu tư (IRC)
iii. Giấy phép Kinh doanh (Loại đặc biệt này do Sở Công Thương cấp)
# VỐN CẦN CÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC CẤP PHÉP CÔNG TY NHỎ TRONG CÓ 100 VỐN NƯỚC NGOÀI.
i. Nếu chỉ đăng ký ngành nghề Xuất nhập khẩu thì chỉ cần 50.000 USD là ổn
ii. Nếu cần đăng ký thêm ngành nghề Phân phối (Thương mại) nên từ 100.000 USD trở lên. 
# CẦN THÊM GÌ NỮA 

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆ T NAM

(XEM THÊM 50 NGÀNH NGHỀ HOT TẠI VIỆT NAM)

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

1. Tên công ty
- Dịch vụ tư vấn thành lập công ty của LHD sẽ hướng dẫn quý khách đặt tên công ty (theo chúng tôi tên công ty càng ngắn gọn càng tốt, đặc biệt không nên thêm ngành nghề và trước tên công ty). 
- Việc đặt tên công ty gắn liền với sự phát triển của thương hiệu sau này, vì vậy cần tra cứu nhãn hiệu trước khi chọn đặt tên.
- Tên công ty nên hướng tên công ty cũng cần thể hiện được tính phong thủy và đặc biệt phải có ý nghĩa.
2. Vốn điều lệ hoặc pháp định công ty
- Đối với những công ty có yêu cầu về vốn pháp định thì không cần bàn cãi, tuy nhiên đối với các công ty không yêu cầu vốn pháp định thì phải dựa vào các tiêu chí sau:
i. Vốn phải thể hiện tinh thần thật của công ty (tức các thành viên phải nghiêm túc góp vốn, nếu thành viên nào chưa góp đủ phải ghi giấy nợ công ty)
ii. LHD Law Firm sẽ  hướng dẫn cho người chịu trách nhiệm trước pháp luật nên am hiểu vốn phải thể hiện sự chuyên nghiệp: Tức là vốn tối thiểu phải đạt được ít nhất bằng đơn hàng lớn công ty dự định ký)
iii. Vốn phải được góp theo đúng trình tự của Luật Doanh Nghiệp (Công ty TNHH 3 năm, công ty cổ phần 90 ngày) kể từ ngày thành lập.
3. Loại hình đăng ký thành lập CÔNG TY
Công ty trách nhiệm hữu hạn (llc) hoặc công ty cổ phần (jsc)?
LLC và Công ty cổ phần
Khung thời gian thành lập
Khoảng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
Khoảng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phù hợp với Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các doanh nghiệp vừa và lớn
Số người sáng lập
1 đến 50 người sáng lập
Ít nhất 3 người sáng lập
 
Trách nhiệm
Trách nhiệm của người sáng lập được giới hạn trong số vốn góp vào Công ty
Trách nhiệm của người sáng lập được giới hạn trong số vốn góp vào Công ty
Phát hành cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu
Một công ty TNHH Việt Nam không thể phát hành cổ phiếu và niêm yết trên thị trường chứng khoán địa phương
Một công ty cổ phần của Việt Nam có thể phát hành cổ phiếu phổ thông và cổ phần ưu đãi, cổ phiếu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán
4. Năng lực người quản lý CÔNG TY
Năng lực quản lý tức đội ngũ điều hành thông thường gồm có CEO, CFO, HR nắm vị trí then chốt, trường hợp các nhà sáng lập không giỏi quản lý tốt nhất nên thuê, đặc biệt vị trí CEO, CFO.
Hy vọng với những gì tâm huyết nhất cho dịch vụ  Tư vấn thành lập công ty tại Luật Hồng Đức sẽ giúp quý khách hàng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp phát triển công ty.
5. Thuế phải nộp sau khi công ty được THÀNH LẬP
+ Thuế môn bài:
Mỗi năm nộp 1 lần tuỳ theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tuỳ thuộc vào thời điểm thành lập, nếu  sau thời điểm 30/06 chỉ phải nộp 1/2 mức thuế theo biểu thuế của năm. 
+  Mức thuế môn bài quy đinh theo khung như sau:
- Bậc 1: 3 triệu (Vốn đăng ký là trên 10 tỉ)
- Bậc 2: 2 triệu (Vốn đăng ký  dưới 10 tỉ)
- Bậc 3: 1 triệu (dành cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp kinh tế khác) 
+ Thuế giá trị gia tăng: Kê khai báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng của tháng trước trước ngày 20 của tháng tiếp theo.
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Kê khai và nộp theo từng quý, cuối năm nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
-  Mức thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm là 22% lợi nhuận riêng các công ty mới thành lập mức này có thể được ưu đãi chỉ 20%.
- Ngoài ra tuỳ thuộc vào quá trình hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có thể phát sinh những loại thuế thác nhau
+Thuế thu nhập cá nhân: Chủ doanh nghiệp và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật Thuế thu nhập cá nhân. 
+ Thuế xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.
- Thuế xuất nhập khẩu được tính tùy thuộc vào các mặt hàng xuất nhập khẩu. 
+  Thuế tiêu thụ đặc biệt:Nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến những hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Thuế tiêu thụ đặc biết được đánh vào những mặt hàng hoặc dịch vụ đặc biệt như thuốc lá, rượu, ô tô.
+ Thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên công ty > Nên xem thêm
6. Bảo hiểm xã hội phải đóng
Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2019
Trong năm 2016, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện như sau: 22,5 % 
Chú thích:
- HT: Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất
- LĐ: Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
LƯU Ý GÌ SAU KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY
Phải thuê ngay 01 kế toán, có thể là kế toán làm việc part times hoặc full times để tiến hành kê khai thuế và mua hóa đơn trong vòng 10 ngày, trường hợp ngày nhận giấy phép rơi vào những ngày cuối tháng 3, 6, 9, 12 phải tiền hành trước tháng tiếp theo đảm bảo không bị phạt thuế.
Mở ngay 01 tài khoản ngân hàng.
Mua token kê khai thuế.
Ceo của doanh nghiệp phối với hợp kế toán để làm thủ tục kê khai thuế ban đầu và đóng thuế môn bài theo hướng dẫn.
Hồ sơ chuẩn bị
-          Bản sao giấy đăng ký kinh doanh sao y
-          Xác nhận đã mở tài khoản ngân hàng
-          Thông tin của kế toán và giám đốc (ceo)
Treo biển hiệu đúng quy định.
Trường hợp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp. Không được tự ý cạo, sửa, viết thêm, … làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. 

# LUẬT SƯ NÀO TƯ VẤN TỐT TRONG CASE NÀY ? 

☇ ☝ VÀI NÉT VỀ CÔNG TY LUẬT LHD (LHD LAW FIRM)

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 
TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV

# CÁC DỊCH VỤ NÊN SỬ DỤNG

SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
 
Tư vấn khai báo thuế TNDN, TNCN và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, năm
Tư vấn thuê nhân sự tại Việt Nam
Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế
Tư vấn pháp luật lao động, thuế, hợp đồng tại Việt Nam
Cho thuê văn phòng ảo đặt trụ sở cho Các Công ty vốn nước Ngoài. (>>>nên xem)
 
Quý khách có nhu cầu thành lập công ty vốn nước ngoài vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng