Chuyển Nhượng Dự Án Đầu Tư Tại Việt Nam

 • 05/09/2023

Tư vấn thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài 

Tư vấn

Làm thủ tục

Dịch vụ kế toán 

Liên hệ

02822446739 (HCM)

02422612929 (HN)

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Việt Nam, dịch vụ được tư vấn bởi LHD Law Firm, Công ty Luật hàng đầu về tư vấn đầu tư và M&A tại Việt Nam.

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành , nhà đầu tư được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện cụ thể và thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chuyển nhượng dự án

 • Dự án không bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư;
 • Đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tiếp nhận dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng đất;
 • Thực hiện theo các điều kiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quy định của pháp luật có liên quan.

Chuẩn bị hồ sơ

 • Văn bản xin phép điều chỉnh dự án;
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng;
 • Nhà thầu chuyển nhượng dự án một tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương (nếu nhà đầu tư là tổ chức);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao hợp đồng BCC (đối với dự án BCC);
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của Bên nhận: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo đảm về năng lực tài chính của bên nhận, tài liệu mô tả năng lực tài chính của bên nhận;

Trình tự và thủ tục

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghệ cao);
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (hoặc 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 47 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ), cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư chuyển nhượng dự án.

Trước khi chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần đánh giá tình hình pháp lý, ngoài các vấn đề tài chính, nhân sự và các vấn đề quan trọng khác của dự án là đối tượng của việc chuyển nhượng. Do đó, để đảm bảo việc chuyển nhượng có hiệu quả, nhà đầu tư thường thuê các công ty luật với các luật sư có trình độ chuyên môn cao tại Việt Nam thực hiện các hoạt động M&A liên quan đến hồ sơ pháp lý của chủ sở hữu, phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên, tài sản hữu hình (quyền sử dụng đất, nhà máy máy móc, thiết bị, v.v.) và tài sản vô hình (bao gồm quyền sở hữu công nghiệp), giấy phép, hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị lớn, thuế và các rủi ro pháp lý khác như kiện tụng hoặc tranh chấp có thể ảnh hưởng đáng kể đến dự án ..

Việc chuyển nhượng dự án đầu tư là một thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước chỉ được thực hiện suôn sẻ khi các bên đạt được thỏa thuận. Trên thực tế, việc chuyển mốc thời gian của dự án đầu tư phụ thuộc vào quá trình thẩm định, đánh giá của các bên tham gia dự án.

--------------

LIÊN HỆ DỊCH VỤ ►

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng