Nhiều Nghị Định Và Thông Tư Trong Lĩnh Vực Y Tế Sẽ Được Sửa Đổi Để Phù Hợp Với Evfta

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nhiều nghị định, thông tư trong lĩnh vực y tế sẽ được sửa đổi để phù hợp với EVFTA (Ảnh minh họa)

Theo đó, để thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả EVFTA, Bộ Y tế sẽ thực hiện một số công việc xây dựng thể chế và pháp lý, cụ thể như sau:

– Rà soát, đối chiếu các quy định của EVFTA trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để phù hợp với yêu cầu của Bộ Y tế. các cam kết liên quan tại EVFTA;

– Tiếp tục rà soát các quy định về quản lý trang thiết bị y tế tại các Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016 / NĐ-CP; Nghị định 169/2018 / NĐ-CP; Nghị định 03/2020 / NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế tuân thủ EVFTA trong quá trình thực hiện;

– Hướng dẫn các đơn vị mua sắm thuộc EVFTA;

– Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2020 / NĐ-CP để bổ sung hướng dẫn đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA;

– Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện mua sắm theo EVFTA;

– Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm để phù hợp với các cam kết trong EVFTA;

– Sửa đổi Thông tư 32/2018 / TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

– Xây dựng Thông tư hướng dẫn đấu thầu dược phẩm theo cam kết trong EVFTA;

– Đóng góp vào dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi; Nghị định hướng dẫn về các gói thầu trong phạm vi EVFTA;

– Quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế tân trang;

– Xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định 100 / QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 2442 / QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng