Tôi Có Thể Nhờ Người Khác Bình Chọn Cho Tôi Không?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

 

Theo quy định tại Điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, nguyên tắc biểu quyết được quy định rõ như sau:

Cử tri phải tự mình đi bỏ phiếu, không được nhờ người khác bầu hộ, trừ trường hợp có quy định khác, khi bỏ phiếu phải xuất trình thẻ cử tri.

Như vậy, cử tri không thể yêu cầu người khác bầu cho mình. Bỏ phiếu thay cho gia đình là trái pháp luật mà còn làm sai lệch kết quả bầu cử.

Bên cạnh đó, cử tri nếu không tự viết được phiếu bầu thì có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; Người viết phiếu bầu phải bảo đảm bí mật về phiếu bầu của cử tri. Nếu một cử tri không thể bỏ phiếu của mình vì khuyết tật, họ có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không đến được điểm bỏ phiếu thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở, điều trị của cử tri để cử tri nhận lá phiếu của mình và thực hiện việc bỏ phiếu. tiến trình. cuộc bầu cử. Đối với cử tri đang bị tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc là trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc: Nếu không có khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri đang bị tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở khác. cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu và tiến hành bầu cử.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 95 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:

“Điều 95. Xử lý vi phạm

Người nào dùng thủ đoạn lừa dối, mua chuộc, cưỡng bức để cản trở việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm quy định về vận động bầu cử; Người làm công tác bầu cử giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử tùy theo tính chất của cuộc bầu cử. , mức độ vi phạm dẫn đến bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ”.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng