Rút Sổ Hộ Khẩu, Công Dân Thực Hiện Các Thủ Tục Liên Quan Như Thế Nào?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Sổ hộ khẩu chỉ bị thu hồi nếu công dân đăng ký thay đổi thông tin hộ khẩu.

Trước hết cần làm rõ quy định về việc thu hồi sổ hộ khẩu. Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú 2020:

Khi công dân làm thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp. điều chỉnh, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Như vậy, trường hợp người dân làm thủ tục về cư trú mà thay đổi thông tin hiện có trên sổ thì cơ quan công an sẽ thu hồi sổ. Không phải tất cả người dân phải mang sách cũ đến nộp từ ngày 1/7/2021; Nếu không có gì thay đổi, sách đã phát hành sẽ được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng