Quy Định Về Quy Tắc Xuất Xứ Hàng Hóa Trong Hiệp Định Evfta

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

Theo đó, quy định chung về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa như sau:

– Hàng hóa có xuất xứ từ EU nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA khi nộp một trong các loại giấy chứng nhận xuất xứ sau:

+ C / O được cấp theo quy định từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư 11/2020.

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư 11/2020 do nhà xuất khẩu đủ tiêu chuẩn cấp theo quy định của Liên minh Châu Âu đối với lô hàng có giá trị bất kỳ; hoặc bất kỳ nhà xuất khẩu nào cho một lô hàng không quá 6.000 EUR (sáu nghìn euro).

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu cấp đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu điện tử theo quy định của Liên minh Châu Âu và đã được thông báo cho Việt Nam. Thông báo có thể bao gồm điều khoản Liên minh châu Âu ngừng áp dụng điểm a và b khoản 1 Điều 19 Thông tư 11/2020.

– Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA khi có một trong các chứng nhận xuất xứ sau:

+ C / O được cấp theo quy định từ Điều 4, Điều 20 đến Điều 23 Thông tư 11/2020.

+ Tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 11/2020 do nhà xuất khẩu có lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR (sáu nghìn euro).

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do doanh nghiệp xuất khẩu đủ điều kiện cấp hoặc doanh nghiệp xuất khẩu đã đăng ký tại cơ sở dữ liệu theo quy định của Bộ Công Thương.

+ Việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Thông tư 19/2020 thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương và áp dụng sau khi Việt Nam thông báo với Liên minh Châu Âu.

– Trường hợp áp dụng Điều 29 Thông tư 11/2020, hàng hóa có xuất xứ được hưởng ưu đãi EVFTA mà không phải nộp chứng từ chứng minh xuất xứ theo quy định tại Điều 19 Thông tư 20/1120.

Thông tư 11/2020 / TT-BCT chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng