Danh Sách Bí Mật Nhà Nước Của Chính Phủ

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Danh mục bí mật Nhà nước của Chính phủ. (Hình minh họa)

(1) Bí mật nhà nước độ tối mật bao gồm:

Các báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch, văn bản của Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước về chủ trương, biện pháp giải quyết, xử lý. các vụ việc về chủ quyền, biên giới lãnh thổ, quốc phòng, ứng phó chiến tranh, hoạt động bạo lực, chủ trương, chính sách tổng thể liên quan đến đối ngoại, quan hệ chiến lược của Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn và các nước có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; các định hướng phát triển kinh tế lớn của đất nước chưa được công khai.

(2) Bí mật nhà nước cấp cao nhất bao gồm:

– Chưa công khai các tờ trình, đề án, đề án của Chính phủ về tổ chức bộ máy, nhân sự trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

– Nghị quyết của Chính phủ; báo cáo xác minh; Biên bản họp Chính phủ có nội dung chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề, vụ việc về quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa được công khai.

– Nghị quyết của Chính phủ về chủ trương thiết lập, chuyển đổi mức độ quan hệ hoặc đình chỉ quan hệ ngoại giao, lãnh sự với các nước, tổ chức quốc tế liên chính phủ; thành lập, tạm đình chỉ, chấm dứt hoạt động của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; kế hoạch, biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp luật và dư luận xã hội nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng đất, vùng trời và vùng biển Việt Nam; chính sách phát triển công nghiệp, thương mại, năng lượng phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chính sách tài chính chi tiết, kế hoạch và phương án ngân sách trong trường hợp có chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc.

– Báo cáo, kết luận của Chính phủ về bảo vệ lợi ích quốc gia trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước sông quốc tế, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; đàm phán khắc phục hậu quả chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; xây dựng các công trình khí tượng thủy văn phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

– Các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận, văn bản chỉ đạo của Chính phủ về kế hoạch, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia chưa được công khai.

(3) Bí mật nhà nước Độ mật bao gồm:

– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn khu vực đặt trụ sở Văn phòng Chính phủ.

– Chưa công khai các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận, văn bản chỉ đạo của Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

– Nghị quyết, kết luận của Chính phủ về thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, điều chỉnh, phân định địa giới, đặt tên, đổi tên các đơn vị hành chính ở khu vực biên giới, biển, đảo và địa bàn có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng.

Quyết định 211 / QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng