Khi Nào Có Kết Quả Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Khi nào có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Về vấn đề này, Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định như sau:

“Điều 86. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.

1. Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản cuộc tổng tuyển cử trong cả nước, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày bầu cử.

2- Căn cứ vào biên bản cuộc bầu cử cuối cùng, Uỷ ban bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày bầu cử. ”

Như vậy, trong cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021:

– Chậm nhất ngày 02/6/2021 sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

– Chậm nhất là ngày 12/6/2021, kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố.

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu

Theo quy định tại Điều 88 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:

– Căn cứ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Quốc hội được bầu, Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận tư cách người trúng cử. cử đại biểu Quốc hội, cấp Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa mới cho những người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa mới về kết quả cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

– Căn cứ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, Ủy ban bầu cử xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng được bầu. Hội đồng nhân dân cấp mình có trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ nhất.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng