Kiểm Sát Giải Quyết Án Hành Chính Về Cấp, Thu Hồi Sổ Đỏ: Một Số Điều Cần Lưu Ý

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Một số lưu ý khi điều tra, xử lý án hành chính về cấp, thu hồi sổ đỏ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cần áp dụng một số kinh nghiệm cụ thể như sau:

* Về quyền khởi kiện vụ án hành chính:

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính liên quan đến hoạt động này của cơ quan nhà nước cũng giống như giao đất, cho thuê đất, tuy nhiên Kiểm sát viên cần lưu ý một số nội dung cụ thể của vụ án. loại vụ kiện này.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan nhà nước cấp cho người sử dụng khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người có quyền khởi kiện là cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đất, cũng có thể là người không được Nhà nước chứng nhận nhưng việc cấp hoặc không cấp đều ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất. quyền sử dụng đất.

Vì vậy, Kiểm sát viên cần xác định đầy đủ các yếu tố này để đánh giá người khởi kiện có quyền khởi kiện hay không, từ đó phát hiện những vi phạm, sai sót của Tòa án thực hiện quyền yêu cầu, quyền kiến ​​nghị. .

* Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Đối với loại khiếu nại này, Kiểm sát viên cần xem xét đối tượng, thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp cơ quan nhà nước vi phạm một trong các nội dung trên là cơ sở để khẳng định hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý nhà nước, từ đó Kiểm sát viên đề xuất hướng giải quyết hoặc thực hiện quyền kiến ​​nghị, yêu cầu.

* Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Kiểm tra căn cứ thu hồi theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

Xem chi tiết tại Thông báo 128 / TB-VKSTC ngày 08/6/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng