Hướng Dẫn Về Giới Hạn Giá Trị Hàng Hóa Trong Hiệp Định Evfta

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn về giới hạn giá trị hàng hóa trong Hiệp định EVFTA (Hình ảnh minh họa)

Căn cứ thông báo tại Công văn 1229 / XNK-XXHH ngày 27/10/2020 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Tổng cục Hải quan thông báo hạn mức trị giá hàng hóa theo quy định tại Điều 28 Nghị định thư 1 của Hợp đồng. EVFTA, được pháp luật trong nước quy định tại Điều 33 Thông tư 11/2020 / TT-BCT, sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

“Điều 33. Chuyển đổi tiền tệ

1. Trường hợp hạn mức trị giá của hàng hóa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 và điểm a khoản 3 Điều 29 Thông tư này được tính bằng đồng tiền không phải là EUR thì hạn mức giá trị tương đương được tính bằng đồng tiền quốc tế. đơn vị tiền tệ. Các Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc của Việt Nam được xác định hàng năm bởi từng Quốc gia Thành viên.

2. Lô hàng có hóa đơn thanh toán bằng đồng tiền không phải là EUR sẽ bị áp dụng hạn mức trị giá quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 và điểm a khoản 3 Điều 29 Thông tư này theo hạn mức quy định. của Quốc gia thành viên liên quan. thẩm quyền cố định. “

Bảng giá hàng hóa trong EVFTA

Bảng giá hàng hóa trong EVFTA

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng