Hướng Dẫn Về Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa Trong Hiệp Định Evfta

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn về chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Để thực hiện các cam kết của Hiệp định về xuất xứ hàng hóa, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2020 / TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định EVFTA có hiệu lực. lực từ ngày 01/8/2020.

Trong thời gian chờ ban hành Nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định EVFTA, để đảm bảo thực hiện đúng các cam kết của Hiệp định, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/8/2020, trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa từ ngày 01/8/2020 thì cơ quan hải quan hướng dẫn. Người khai hải quan khai thông tin chứng minh xuất xứ trên tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư 38/2018 / TT-BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 62/2019) / TT-BTC ngày 05/9. , 2020) và tiếp nhận theo quy định.

Về việc áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của EU trong Hiệp định EVFTA, theo thông báo chính thức của EC tại thư số Ares (2020) 1982973, EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Khoản 1 (c) , Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Hệ thống nhà xuất khẩu đã đăng ký). Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư 11/2020 / TT-BCT.

Đồng thời, EU thông báo sẽ không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ quy định tại Khoản 1 (a) và Khoản 1 (b), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA (hướng dẫn tại Khoản 1 (a). ) và Khoản 1 (b) Điều 19 Thông tư 11/2020 / TT-BCT).

Với thông báo này của EC, Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi đối với các lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu đăng ký REX cấp hoặc do bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận rằng lô hàng có giá trị không quá 6.000 euro.

Thông tin về hệ thống REX của EU có sẵn tại các liên kết sau:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/registered_exporter_system_rex_-_guidance_document_v1_en.pdf

Về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư 38/2018 / TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 62/2019 / TT-BTC) .

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-19) thực hiện theo quy định tại Thông tư 47/2020 / TT-BTC ngày 27/5/2020 hướng dẫn về thời hạn nộp hồ sơ. giấy chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Công văn 5575 / TCHQ-GSQL được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 21/08/2020.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng