Điều Kiện Hưởng Ưu Đãi Theo Hiệp Định Evfta

  • 24/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA (Ảnh minh họa)

Tổng cục Hải quan đã nhận được khiếu nại của các đơn vị trên về việc được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.

Theo đơn trình bày, hàng hóa của doanh nghiệp được vận chuyển từ các cảng của Liên minh châu Âu đến kho ngoại quan tại cảng trung chuyển của Singapore dưới sự giám sát của Hải quan Singapore.

Tại đây, các lô hàng được chia nhỏ và gom hàng để xuất sang Việt Nam; Phần hàng hóa này đã được Hải quan Singapore cấp Giấy chứng nhận không thao túng.

Tuy nhiên, khi đăng ký tờ khai hải quan, các doanh nghiệp gặp vướng mắc liên quan đến việc khai báo địa điểm xếp hàng để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.

Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến ​​như sau:

(1) Về việc khai báo địa điểm xếp hàng trên tờ khai nhập khẩu

Người khai hải quan khai báo địa điểm xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải (PTVT) vận chuyển về Việt Nam tại chỉ tiêu “1.34 – Địa điểm xếp hàng” như sau:

– Ô số 1: Khai báo mã cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia / vùng lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP ngày 18/9/2020;

– Ô 2: ghi tên cảng xếp hàng ban đầu ở Liên minh Châu Âu; Chỉ tiêu “1.68 – Ghi chú”: mở cảng trung chuyển tại nước thứ ba không phải là thành viên của EVFTA.

Trường hợp hàng hóa được vận chuyển từ 2 nước xuất khẩu trở lên thuộc Liên minh Châu Âu, tại chi phí “1.34 – Địa điểm xếp hàng” khai báo đại diện 1 mã cảng và tên cảng xếp hàng đầu tại quốc gia / vùng lãnh thổ. của Liên minh Châu Âu và trong chỉ tiêu “1.68 – Ghi chú” khai báo danh sách mã địa điểm xếp hàng ban đầu ở các nước xuất khẩu của Liên minh Châu Âu và mã cảng trung chuyển ở nước thứ ba không phải là thành viên của EVFTA.

(2) Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA

Để hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, đề nghị các doanh nghiệp căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư. 11/2020 / TT-BCT để thực hiện.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng