Điều Kiện Đưa Căn Hộ Vào Bán

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

(1) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giao dịch về nhà ở không phải cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 118 của Luật Nhà ở;

(2) Không bị tranh chấp, khiếu kiện, yêu cầu về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở thuộc trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

(3) Không bị kê biên để thi hành án hoặc bị kê biên để thi hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(4) Không thuộc diện có quyết định thu hồi đất, thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện (2) và (3) nêu trên không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, Luật Nhà ở cũng quy định điều kiện của các bên khi tham gia giao dịch mua bán căn hộ chung cư:

– Đối với người bán:

+ Phải là chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền thực hiện việc mua bán.

+ Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân.

– Đối với người mua:

+ Nếu là cá nhân trong nước thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không bắt buộc phải có hộ khẩu thường trú tại nơi có nhà chung cư.

+ Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có đủ năng lực hành vi dân sự, có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam và không phải đăng ký tạm trú, đăng ký tạm trú. cư trú tại nơi có nhà chung cư.

+ Nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, không phân biệt nơi đăng ký kinh doanh, thành lập.

+ Nếu là tổ chức nước ngoài thì phải đủ điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nếu được ủy quyền quản lý thì phải có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản và đang hoạt động tại Việt Nam.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng