Có Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt Của Việt Nam Để Thực Hiện Evfta Giai Đoạn 2020-2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ảnh một phần Nghị định 111/2020 Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện EVFTA giai đoạn 2020-2022

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 111/2020:

** Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA: bao gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo từng giai đoạn khi xuất khẩu sang các vùng lãnh thổ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020 cho từng mã sản phẩm;

** Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA: bao gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo khâu nhập khẩu từ các vùng lãnh thổ quy định tại điểm b khoản 3, Điều 5 Nghị định 111/2020 đối với từng mã hàng.

– Cột “Mã mặt hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 111/2020 được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và chi tiết theo cấp mã. 8 số hoặc 10 số.

Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung thì người khai hải quan khai mô tả, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi, bổ sung. Thuế suất của các mã hàng được sửa đổi, bổ sung quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 111/2020.

Việc phân loại hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Cột “Thuế suất (%)” tại Phụ lục I và Phụ lục II: Thuế suất áp dụng cho các kỳ, bao gồm:

+ Cột “01/8/2020 – 31/12/2020”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

+ Cột “Năm 2021”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

+ Cột “2022”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Nghị định 111/2020 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/09/2020.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng