Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Ưu Đãi Dự Kiến ​​Của Việt Nam Để Thực Hiện Evfta

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đề xuất biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA (Ảnh minh họa)

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm mã số hàng hóa, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo giai đoạn xuất khẩu sang thành viên Liên minh châu Âu và vùng lãnh thổ quy định đối với từng mã hàng.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Dự thảo Nghị định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Được nhập khẩu vào thành viên Liên minh Châu Âu và các vùng lãnh thổ theo quy định của Hiệp định EVFTA, bao gồm:

+ Thành viên của Liên minh Châu Âu, không bao gồm các lãnh thổ của Sotta và Melilla (Ceuta và Melilla);

+ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland;

– Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện điểm đến là thành viên của Liên minh châu Âu và các vùng lãnh thổ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định.

– Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào thành viên Liên minh châu Âu và các vùng lãnh thổ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Dự thảo Nghị định (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt đối với ngôn ngữ sử dụng trên khai báo không phải là tiếng Anh).

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm mã số hàng hóa, mô tả hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định này. công đoạn được nhập khẩu từ thành viên Liên minh châu Âu và các vùng lãnh thổ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 của Dự thảo Nghị định đối với từng mã hàng.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA

Hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

– Nhập khẩu vào Việt Nam từ:

+ Thành viên của Liên minh Châu Âu, không bao gồm các lãnh thổ của Sotta và Melilla (Ceuta và Melilla);

+ Công quốc Andora;

+ Cộng hòa San Marino;

+ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland;

+ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hoá từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

– Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Xem chi tiết Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi tại Dự thảo Nghị định.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng