Tp.hcm: Dự Kiến ​​Phát Triển 4 Triệu M2 Sàn Nhà Ở Xã Hội Giai Đoạn 2021-2030

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

TP.HCM: Dự kiến ​​phát triển 4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

– Nhà ở xã hội:

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến ​​phát triển khoảng 4 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến ​​phát triển khoảng 1,8 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026-2030 dự kiến ​​phát triển khoảng 2,2 triệu m2 sàn.

– Nhà kinh doanh:

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến ​​phát triển 45,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến ​​phát triển 19,7 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026 – 2030 dự kiến ​​phát triển 25,5 triệu m2 sàn.

– Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng:

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến ​​phát triển 59,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 29,2 triệu m2 sàn và giai đoạn 2026 – 2030 là 30 triệu m2 sàn.

Quyết định 4834 / QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng