Thời Gian Bị Tạm Giữ, Tạm Giam Không Được Trừ Vào Thời Hạn Chấp Hành Án Phạt Tù Mà Cho Hưởng Án Treo.

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thời gian bị tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành án phạt tù mà cho hưởng án treo (Ảnh minh họa)

Tòa án nhân dân tối cao nhận được đơn khiếu nại của các Tòa án về việc đã trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trong thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân đang phải chấp hành hình phạt tù nhưng được hưởng án treo. treo.

Về việc này, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi hành Điều 65 của Bộ luật này. Bộ luật TTHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 và hướng dẫn tại Điều 4 Nghị quyết 02/2018 / NQ-HĐTP ngày 15/5/2018, theo đó thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt. phạt tù đối với người phạm tội phải chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Trường hợp trong thời gian thử thách mà phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ chấp hành án phạt tù của người được hưởng án treo thì khi xử lý, Tòa án trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam. thành án treo hoặc án mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề xuất, kiến ​​nghị, phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để được hướng dẫn kịp thời.

Công văn 58 / TANDTC-PC được ban hành ngày 06/5/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng