Ai Là Người Có Chức Vụ Và Quyền Hạn?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Người có chức vụ, quyền hạn là ai?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 03/2020 / NQ-HĐTP thì “người có chức vụ” quy định tại khoản 2 Điều 352 BLHS là người quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định:

“2. Người có chức vụ, quyền hạn là người được bổ nhiệm, bầu cử, tuyển dụng, ký hợp đồng hoặc theo hình thức khác, có hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công an nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Người đang giữ chức danh, chức vụ quản lý doanh nghiệp, tổ chức;

d) Người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng