Hộ Chiếu Phổ Thông Có Giá Trị 10 Năm

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hộ chiếu phổ thông có thời hạn 10 năm (Ảnh minh họa)

1. Hộ chiếu phổ thông

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm, không được gia hạn;

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho người dưới 14 tuổi có thời hạn 05 năm, không gia hạn;

– Hộ chiếu phổ thông được cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

2. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; được gia hạn một lần không quá 3 năm; trong đó:

– Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã cấp trong trường hợp bị hỏng, mất khi đi công tác nước ngoài ngắn hạn có thời hạn 01 năm;

– Thời hạn của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã cấp đối với trường hợp hộ chiếu hết trang hoặc gia hạn theo quy định không còn thời hạn sử dụng của hộ chiếu cũ còn thời hạn ít nhất là 01 năm;

– Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp cho người đang là thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có thời hạn hiệu lực thay đổi. thay đổi vị trí công tác không được còn thời hạn sử dụng của hộ chiếu cũ ít nhất là 01 năm;

– Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã cấp, gia hạn cho vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở nước ngoài đi thăm, đi cùng và con mới đẻ ở nước ngoài của thành viên Cơ quan đại diện hoặc cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam thường trú ở nước ngoài không quá thời hạn hộ chiếu của người đi cùng hoặc đi thăm và thời hạn ít nhất 01 năm.

3. Hộ chiếu

Giấy thông hành có giá trị không quá 12 tháng và không được gia hạn.

= >> Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông cách viết

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng