Tiêu Chuẩn Để Trở Thành Chủ Tịch Ubnd Xã Đăng Vào 6 Tháng Một, 2022Tác Giả Mr Love 0

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

** Tiêu chuẩn chung để làm Chủ tịch xã

– Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

– Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng vì nhân dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công việc.

Trung thực, không cơ hội, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

– Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, đường lối, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

** Tiêu chuẩn cụ thể để làm Chủ tịch xã

– Độ tuổi: Do Chủ tịch UBND tỉnh quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhưng độ tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo công tác ít nhất hai nhiệm kỳ.

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT.

– Chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được đào tạo lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

– Chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Ở miền xuôi có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

+ Đối với khu vực miền núi phải bồi dưỡng kiến ​​thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu cần có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

+ Các ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

+ Được đào tạo về quản lý hành chính Nhà nước và quản lý kinh tế.

Tham khảo các tiêu chí cụ thể tại một số tỉnh thành sau:

– Tỉnh Quảng Nam

+ Quyết định 03/2020 / QĐ-UBND ngày 05/06/2020

+ Quyết định 10/2020 / QĐ-UBND ngày 17/7/2020

– Tỉnh Lào Cai: Quyết định 29/2020 / QĐ-UBND ngày 13/10/2020.

– Tỉnh Bắc Kạn: Quyết định 13/2020 / QĐ-UBND ngày 31/8/2020

– Tỉnh Lai Châu: Quyết định 17/2014 / QĐ-UBND ngày 15/7/2014

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng