Sắp tới, không cần bản sao CMND / CCCD vẫn có thể làm thủ tục nhà đất

  • 10/01/2022

Sắp tới, không cần bản sao CMND, CCCD vẫn được làm thủ tục nhà đất (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 30/2021 / NĐ-CP, trường hợp công dân đã được cấp mã số định danh cá nhân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì:

Được sử dụng số định danh cá nhân thay cho giấy tờ tùy thân (bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ CCCD, Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác) khi thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Nghị định 30/2021 / NĐ-CP cũng sửa đổi, bãi bỏ một số quy định liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở và kinh doanh bất động sản.

– Bãi bỏ Điều 10, Điều 11, Khoản 4, Điều 13, các quy định liên quan đến đầu tư theo hình thức BT tại Điều 14, Khoản 2 Điều 26, Điểm c Khoản 2, Điểm c, đ Khoản 4 Điều 27 và Khoản 2, Khoản 2 Điều này. 3 Điều 29 Nghị định 99/2015 / NĐ-CP.

– Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án kinh doanh bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 12 và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 76/2015 / NĐ-CP thì khi đề nghị chuyển nhượng, nhà đầu tư được lựa chọn nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc nộp bản sao có công chứng, chứng thực khi nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục này.

Nghị định 30/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng