Quy Trình Báo Giảm Đóng Bhxh Vào Quỹ Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp Tp.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ban hành Quy trình báo giảm đóng BHXH vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về việc ban hành Quy trình giảm đóng BHXH vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, ban hành mới quy trình giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN (Hồ sơ giấy mã 600EG; Hồ sơ điện tử mã 600e)

Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) theo cơ chế một cửa, cấp PGNHS mới số 600EG: Giảm mức đóng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngày áp dụng: BHXH TP.HCM đã thống nhất áp dụng Quy trình và PGNHS nêu trên kể từ ngày 10/8/2021.

Quy trình giảm phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động:

1.1. Lập Mẫu D02-LT gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Trường hợp chưa thực hiện giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

1.2. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ do cơ quan BHXH chuyển qua địa chỉ thư điện tử, Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: sửa đổi và gửi lại Mẫu số 01 theo quy định tại điểm 1.1 nêu trên.

2. Văn phòng, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ:

– Tiếp nhận hồ sơ điện tử trên phần mềm Xử lý phạt: chuyển ngay cho Phòng / Bộ phận Quản lý thu.

– Tiếp nhận hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính: scan toàn bộ hồ sơ kèm theo vào phần mềm TNHS, ký điện tử. Chuyển hồ sơ đã scan trên phần mềm PCS và hồ sơ giấy cho Phòng / Bộ phận Quản lý thu.

3. Phòng / Ban Quản lý thu:

Tiếp nhận hồ sơ giấy và điện tử từ Phòng / Bộ phận tiếp nhận. Kiểm tra, đối chiếu Mẫu D02-LT với số liệu trên phần mềm quản lý thu:

– Trường hợp hồ sơ và dữ liệu khớp đúng:

+ Cập nhật Model D02-LT vào phần mềm TST.

+ Đính kèm Mẫu D02-LT đã cập nhật vào phần mềm TNHS (tích vào ô gửi email cho đơn vị), chuyển hồ sơ cho Văn phòng / Bộ phận trả kết quả.

– Trường hợp không khớp:

Ghi rõ lý do vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02) trên phần mềm Xử lý hình sự và gửi hồ sơ đến Văn phòng / Bộ phận trả kết quả.

4. Văn phòng, Bộ phận Trả kết quả:

– Nhận kết quả xử lý hồ sơ từ Phòng / Bộ phận Quản lý thu, gửi kết quả hồ sơ điện tử cho đơn vị qua phần mềm Xử lý hồ sơ; tài liệu giấy gửi qua dịch vụ bưu chính.

– Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Thông báo 3011 / TB-BHXH được ban hành ngày 10/08/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng