Cách Tính Thời Gian Tham Gia Bhxh Khi Đóng Không Liên Tục?

  • 19/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cách tính thời gian tham gia BHXH khi đóng không liên tục (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian kể từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội đến khi ngừng đóng.

– Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu tham gia BHXH không liên tục thì người lao động sẽ cộng dồn tổng thời gian đóng.

Ví dụ: Bà A đóng BHXH bắt buộc được 8 tháng, sau đó nghỉ việc ở nhà và không đóng BHXH trong 1 năm. Sau 1 năm chị A bắt đầu đi làm lại và đóng BHXH cho đến nay là được 1 năm.

Như vậy, tổng thời gian tham gia BHXH của chị A tính đến thời điểm hiện tại là 2 năm BHXH bắt buộc.

Lưu ý: Trường hợp người lao động đã chốt sổ, hưởng BHXH một lần rồi chốt lại thì được tính lại từ đầu vì kỳ trước đã tính hưởng chế độ rồi.

Quy Nguyen

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng