01 Thủ Tục Hưởng Bhxh Tại Bộ Phận Một Cửa Cấp Xã Tại Tp.

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

01 thủ tục hưởng BHXH tại Bộ phận Một cửa cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

– Lĩnh vực BHXH (01 TTHC):

Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội , đã xuất viện, xuất viện trước ngày 01/04/2000.

– Lĩnh vực chính sách (02 thủ tục hành chính):

+ Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, công nhân cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Có thời gian phục vụ trong quân đội từ 20 năm trở lên, cơ yếu đã xuất ngũ, nghỉ hưu.

+ Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và trực tiếp tham gia chiến đấu. bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên, cơ yếu đã xuất ngũ, nghỉ hưu (tử tuất).

– Lĩnh vực nghĩa vụ quân sự (07 thủ tục hành chính):

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

+ Thủ tục đăng ký vào ngạch dự bị.

+ Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.

+ Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi ở, nơi công tác, học tập.

+ Làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi ở, nơi công tác, học tập.

+ Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

+ Thủ tục đăng ký miễn nhập ngũ thời chiến.

– Lĩnh vực Động viên quân sự (02 thủ tục hành chính):

+ Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã được bố trí trong kế hoạch bổ sung lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).

+ Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã được bố trí trong phương án bổ sung lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).

Quyết định 4077 / QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng