Nghị Định 50/2021 Sửa Đổi Nghị Định 37/2015 Về Hợp Đồng Xây Dựng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nghị định 50/2021 / NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Kể từ ngày Nghị định 50/2021 / NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01 tháng 4 năm 2021):

(1) Các hợp đồng xây dựng được ký kết và thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2021 thì thực hiện theo quy định của hợp đồng xây dựng trước ngày 01 tháng 4 năm 2021 và các nội dung của hợp đồng đã ký kết.

(2) Hợp đồng xây dựng đang trong quá trình thương thảo, chưa ký kết nếu nội dung chưa phù hợp với quy định của Nghị định 50/2021 thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. . xác định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và không phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

(3) Nội dung hợp đồng xây dựng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã được phê duyệt nhưng chưa phát hành, nếu có nội dung chưa phù hợp với quy định của Nghị định 50/2021 thì phải điều chỉnh. thích hợp;

Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phát hành nhưng chưa đóng thầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng để phù hợp với quy định của Nghị định 50/2021 thì phải thông báo cho tất cả. tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu và các yêu cầu cần biết để điều chỉnh nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường hợp hồ sơ dự thầu đã đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản (2).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng