Lãi Suất Cho Vay Mua Nhà Ở Xã Hội Giai Đoạn 2021-2022 Tại Nhcsxh Là 4,8% / Năm

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2022 tại NHCSXH là 4,8% / năm

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản cho vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để ở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015 / NĐ-CP là 4,8% / năm.

Quyết định 532 / QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021 đến ngày 01/01/2023.

Như vậy, lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2022 tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8% / năm.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng