Hồ Sơ, Thủ Tục Cấp, Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Trực Tuyến

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hồ sơ, cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng được quy định tại Điều 39 Nghị định này như sau:

Điều 39. Hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến

1. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn phương thức nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 36 và Điều 47 Nghị định này. Nghị định này hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo một trong hai hình thức: sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số.

2. Hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến bao gồm các dữ liệu theo quy định tại Nghị định này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý như hồ sơ dưới dạng văn bản. phiên bản giấy.

3. Đơn đăng ký trực tuyến hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đủ giấy tờ và kê khai đầy đủ nội dung theo quy định đối với hồ sơ giấy, được trình bày dưới dạng văn bản điện tử và có tên tương ứng với tên loại giấy tờ;

b) Thông tin khai báo trên Hệ thống đầy đủ, chính xác theo thông tin trong hồ sơ giấy; được xác thực bằng chữ ký số của chủ đầu tư hoặc đối chiếu thống nhất với hồ sơ giấy.

4. Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thủ tục đầu tư thì hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải kèm theo giấy ủy quyền và giấy tờ hợp pháp của bên được ủy quyền.

Trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Trường hợp 1: Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sử dụng chữ ký số như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 2: Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử đã ký số trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ, nhà đầu tư nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 4: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc. làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng các điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp 2: Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không sử dụng chữ ký số như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 2: Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử trên Hệ thống;

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ, Nhà đầu tư nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ qua Hệ thống;

Bước 4: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trên Hệ thống;

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo theo quy định, nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ bằng giấy kèm theo bản in Giấy biên nhận đến Cơ quan đăng ký đầu tư trực tiếp hoặc qua đường bưu điện để đối chiếu hồ sơ. trình trên Hệ thống.

Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo đủ điều kiện cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà Cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được văn bản của nhà đầu tư để đối chiếu thì hồ sơ đăng ký đầu tư sẽ được trả lại. cho nhà đầu tư. đăng ký điện tử của nhà đầu tư không còn giá trị;

Ngoài ra, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày (không kể thời gian nhà đầu tư nộp hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận được hồ sơ. hợp lệ nếu nội dung so sánh nhất quán;

Lưu ý: Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ giấy so với hồ sơ đã nộp trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ giấy không phù hợp với hồ sơ nêu trên trên Hệ thống, Cơ quan đăng ký đầu tư có quyền từ chối cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng