Hai Bộ Đề Nghị Các Địa Phương Sửa Giá Đất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cụ thể, tại Công văn 1454 / BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan thực hiện một số nội dung quy các nội dung. Như sau:

– Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, đảm bảo việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải có đủ các điều kiện theo quy định. các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản để đảm bảo hoạt động này tuân thủ các quy định của pháp luật.

– Công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá, đẩy giá đất nền, bất động sản lên cao. thu lợi bất chính và thực hiện các biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất … để truy thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát giao dịch ảo, thổi phồng giá đất, bất động sản. Quản lý chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai đối với việc tách thửa. Xử lý nghiêm các hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm tiến độ ghi trong các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật …

Trước đó, ngày 25/3/2021, Bộ Xây dựng có Công văn 989 / BXD-QLN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Thủ tướng Chính phủ giao. tại Chỉ thị 11 / CT-TTg ngày 23/4/2019.

Trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến của thị trường và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá, bong bóng bất động sản trên địa bàn.

Chi tiết xem tại Công văn 989 / BXD-QLN ngày 25/3/2021 của Bộ Xây dựng và Công văn 1454 / BTNMT-TCQLĐD ngày 30/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng