Giải Đáp Thắc Mắc Về Lệ Phí Trước Bạ Xe Ô Tô Bán Tải

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giải đáp thắc mắc về lệ phí trước bạ xe ô tô bán tải (Ảnh minh họa)

Hiện tại, lệ phí trước bạ đối với xe ô tô bán tải được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 7 Nghị định 140/2016 / NĐ-CP). CP).

“Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.

Riêng tư:

a) Đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thuế suất cao hơn để phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng, nhưng không quá 50% so với quy định chung. tại thời điểm này.

Ô tô vừa chở người vừa chở hàng (ô tô bán tải) có khối lượng cho phép chở dưới 1.500 kg và từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có trọng lượng chuyên dùng dưới 1.500 kg. Nộp lệ phí trước bạ lần đầu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 1.500 kg bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

b) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người vừa chở hàng (ô tô bán tải) có khối lượng cho phép chở dưới 1.500 kg và ô tô 5 chỗ trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn trên 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức 2% áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Việc quy định lệ phí trước bạ xe ô tô bán tải tại Nghị định 20/2019 / NĐ-CP là phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271: 2003 ngày 01/01/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khoa học và Công nghệ về phân loại ô tô theo mục đích sử dụng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ – QCVN 41: 2016 / BGTVT. Đặc biệt:

– Trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271: 2003 (đã được sửa đổi trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2: 2010), ô tô được phân thành 3 nhóm, bao gồm:

+ Ô tô chở người (ô tô con, ô tô khách, ô tô khách chuyên dùng, ô tô đón khách …);

+ Xe chở hàng – xe tải (xe tải thông thường, xe ben, xe tải thùng, xe bán tải …);

+ Ô tô chuyên dụng các loại. Đồng thời, tại Mục 3.2.7 Mục 3.2.8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271: 2003 quy định Xe ô tô bán tải chở hàng bao gồm: Xe ô tô bán tải chở hàng một cabin và ô tô tải chở hàng cabin. hai.

– Tại Mục 3.31 Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41: 2016 / BGTVT quy định:

“3,31. Xe bán tải (xe bán tải) có kết cấu thùng chở hàng gắn liền với thùng xe, khối lượng chuyên chở cho phép được xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Nếu tải trọng dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống được coi là ô tô chở người.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 54/2019 / TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ – QCVN 41: 2019 / BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020), thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41: 2016 / BGTVT. Theo đó, tại Mục 3.24 Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41: 2019 / BGTVT quy định:

“3,24. Xe bán tải (xe bán tải), xe tải VAN có khối lượng hàng hóa cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg, xe 3 bánh có khối lượng trên 400 kg trong tổ chức giao thông được coi là ô tô con. “.

Vì vậy, tại Khoản 5, Điều 8 của dự thảo Nghị định (đang trình Chính phủ) chỉ sửa đổi quy định về khối lượng hàng hóa được phép vận chuyển tham gia giao thông đối với xe ô tô bán tải, ô tô tải VAN từ “nhỏ hơn 1.500kg”. đến “dưới 950kg” nhằm thống nhất quy định đối với xe ô tô bán tải “được coi là ô tô chở khách” quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ – QCVN 41: 2019 / BGTVT.

Như vậy, quy định về thu lệ phí trước bạ đối với xe bán tải được phân biệt theo loại hình xe bán tải chở khách và xe ô tô bán tải chở hàng (không phân biệt xe ô tô bán tải 1 cabin hay xe ô tô bán tải 1 cabin). gấp đôi) như khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP và điểm b khoản 5 Điều 8 dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ đều phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271: 2003 (sửa đổi). trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2: 2010) quy định việc phân cấp ô tô theo mục đích sử dụng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ – QCVN 41: 2019 / BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo sự đồng bộ giữa các pháp luật về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ với việc cơ quan thuế thu phí bảo đảm phù hợp với thực tế và mục đích sử dụng của phương tiện. phương tiện này.

Công văn 14837 / BTC-CST được ban hành ngày 27/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng